Nykarlebystjärnan i Sankta Birgitta kyrkan

Coronasäkrad festgudstjänst med munskydd i Sankta Birgitta kyrka den 29 november 2020 med anledning av firandet av Kristliga Folkhögskolan 100 år. Biskop Bo-Göran Åstrand officierade, den traditionella Nykarlebystjärnan med sex uddar hängde vid predikstolen som sig bör och den gamla Telin-orgeln stod kvar orörd. Kyrkan ska byggas om och förslag har kommit att den ska flyttas till Munsala kyrka.Förstoring.Förstoring.Biskopen bär munskydd, som alla andra. Förstoring.Telin-orgeln. Förstoring.Takkrona och sexuddig Nykarlebystjärna.
.Gardinen, duvan och predikstolen omnämnda av Z. Schalin omgärdar den sexuddiga Nykarlebystjärnan.


Lars Pensar tillhandahöll.

Läs mer:
Kyrkan i Folkhögskolan i kapitlet Fakta.
Kristliga Folkhögskolan i kapitlet Fakta.
Presentation av hundraårshistoriken Skolan för livet av Gustav Björkstrand.
Innehållsförteckning till kapitlet Nykarlebystjärnan.
(Inf. 2020-12-07, rev. 2020-12-07 .)