En minnesbok

Hittade ett stycke historia hos Ulla Lehtinen. En minnesbok som hon lagt undan och som jag fick låna. Det står ingenting vems boken är, men det råder knapapst något tvivel om att den tillhört Sofia Rosalie Lithén, kallad Rosa. De flesta minnesverserna är skrivna i Vasa 1829. Men så kommer några i slutet från Nykarleby. Den sista är Sofie och Z. T(opelius). Enligt Topelius dagböcker var han tillsammans med sin mor och syster på besök hos Lithéns den dagen. Historiska vingslag.

Frampärm med initialerna S. R. L.Bakpärm med årtalet 1828.

fast jag bort i från dig far
har jag dig i minnet qvar.
goda lilla tänk [?] på den
som beständigt blir din vän


Ny d. 15 Januari Augusta Rosenkamff
1834 [eller -33]

 

Om icke mer gå samma stig
Wi gå att lifvets nöjen finna.
Mitt hjertas suck, förgät ej mig.
Skall dock fram till ditt Hjertta hinna


NyCarleby d. 12 Septemb

Charlott Kantzau
1830Till minnets krans en blomma än
Dig räcke af din vän

Sophie To

I Lifvets wår — en sol så blid
med blommor och med fröjd och frid !
I LiIfwets Sommar — lifwets skörd !
din bästa önskan blifwer hörd !
Och i dess höst — Välsignelsen !
det goda hjertats lön i den

[oläsligt] din vän ZTo

NyCarleby d. 28 jan. 1836


Carl.Johan Eriksson tillhandahöll.


läs mer:
En annan minnesbok.
(Inf. 2012-05-03, rev 2016-11-14 .)