Interiörer från Österbottniska Posten


Hans Marklund som jobbade 1948–68 på tryckeriet berättar vad som finns på bilderna.1. Sättmaskinen.2. Cylinderpress (tryckpress).
3. Cylinderpressen till vänster och anddigelpress till höger.4. Sättmaskinen, arbetsbord och cylinderpressen.5. Regal där olika stilar för handsättning förvarades.
6. Hans Marklund vid den automatiska cylinderpressen. Avfotografering av ett foto som hängde på väggen. Ett annat taget vid samma tillfälle.7. Häftsmaskinen.8. Färgverk från den större cylinderpressen.9. Trefas elmotor för den remskivedrivna större tryckpressen.10. Digelpressen.11. Ugn för smältning av metallen för sättmaskinen.12. Skärmaskin.13. Häftmaskin.Foto: Holger Haglund.
Stig Haglund tillhandahöll.
Koloreringar av Peter Gullback 2020-09-27.


Läs mer:
Österbottniska Posten av Erik Birck.
(Inf. 2007-04-22, rev. 2024-03-17 .)