Hans Marklunds
minnen från
Nesslers Tryckeri


Jag blev som sextonåring anställd på Nesslers Tryckeri den 28 mars 1948 som typograflärling på den femåriga utbildningen. Till att börja med var det sättning för hand, d.v.s. plocka ”stilar” (bokstäver) ur en ”kast”. De olika stilsorterna förvarades i en s.k. ”regal”.


Tiden gick och 1952 inköptes en sättmaskin av märket ”Linotype” som ersatte den tidsödande handsättningen. I sättmaskinen göt man rader med text av en legering bestående av bly, tenn och antimon och som var färdig för tryckning efter ombrytning. Sättmaskinen hade två magasin för olika ”matriser” (stilar). Matriser är gjutformar där bokstäver var ingraverade. Den dåtida sättmaskinen var mycket avancerad teknik som man jobbade med från ett tangentbord. Flytande bly gjorde att man alltid hade nya bokstäver för tryckningen. Flera detaljer skulle bli som en avhandling så jag fortsätter med tryckpressarna.

Den gamla tryckpressen blev sliten med sina glidskenor för fundamentet och alla lager som borde bytas, men man kom över en begagnad cylinderpress vars fundament låg på vagn. På fundamentet placerade man formen för det som skulle tryckas. Fundament och cylinder var synkroniserade. När man förde ner ett ark för hand till griparna på cylindern satte tryckningen i gång. Fundamentet med form passerade färgverket och cylindern med pappersarket möttes för tryckning. Färgverket bestod av ett antal valsar av mjukt material, färgen justerades med ett antal rattar som satt på färgverkets framsida.

På den större pressen trycktes ÖP i en upplaga som om jag minns rätt, låg på ca 2 500 ex som skulle vikas för hand. Utgivningsdag var fredag och tryckningen skedde torsdag kväll.

Vi tryckte adresslapparna på gummerat papper, lim fanns på baksidan av pappret. De klipptes med vanlig sax! Därefter fuktade vi dem på en trasa för fästa dem på tidningarna.

På den mindre pressen trycktes blanketter och dylikt. I mitten av 1960-talet inköpte man en sprillans ny automatisk cylinderpress av märke ”Frontex” avsedd för blanketter och mindre trycksaker. Det var en otrolig maskin för sin litenhet med en kapacitet på 1 500 tryck per timme. Med den kunde man göra flerfärgstryck exempelvis i 4-färg. Det kan dock anmärkas att 4-färg inte kan bli bättre än originalet, vilket en del tror.

Sedan fanns en liten handdigelpress för visitkort konfirmationskort o.s.v. Dessutom fanns en falsmaskin för vikning av pappersprodukter, en häftmaskin, perforeringsapparat, reglettklippare, gjutformar för färgvalsar m.m., m.m.

Jag jobbade på Nesslers ända tills Jakobstads Tidning tog över tryckeriet 1968, då fick jag alternera. Vi flyttade till Sverige hösten 1969.

Kollegorna var de riktigt gamla herrarna, Hannes Nylund, Leo  Ågren och August Högström. Senare kom Sven-Olof ”Svenna” Backlund och Aimo Mietala.

Avslutningsvis kan jag berätta att jag har varit handsättare tryckare, maskinsättare, fotosättare, och slutade som systemansvarig på företaget ScandBook i Falun på grund av sjukdom.


Hans Marklund (92 år!)
(Inf. 2024-03-13.)


*


Nyförvärv till tryckeriet

Vårt tryckeri moderniseras. För någon tid sedan anlände vår nya cylinderautomatpress från Tyskland. Provtryckningar har gjorts och allt har fungerat till belåtenhet. Härefter kan vi stå till tjänst med snabbare leveranser och bättre tryckarbeten, även i färg.På bilden ser vi typograf Hans Marklund invid ”Dollarprinsessan”.
Förstoring.


Österbottniska Posten den 13 november 1964.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2012-11-04.)Läs mer:
Fler interiörbilder.
Österbottniska Posten av Erik Birck.
T.ex. turistbroschyren från 1965 trycktes i färg.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2012-11-04, rev. 2024-03-16 .)