Röntgenverksamheten i Nykarleby avslutad

Social- och hälsovårdsnämnden beslöt den 20.10 2015 att lägga ner röntgenverksamheten i Nykarleby. Verksamheten avslutades 1.1.2016.

Som utbildad röntgenskötare fungerade Liselott Sandin (bild) under perioden 1999–2015.

Röntgenapparaturen som togs ur bruk och kasserades var:

  • nativröntgen; Shimadzu UD150L-R, installerades 1995 (bild)
  • tandröntgen; PM 2002 CC Proline, installerades 1998

 


Arrangerade bilder
Camilla Björklund tillhandahöll.


Nu är man tvungen att åka till Malmska i Jakobstad för att röntgas. Den första röntgenapparaten anskaffades 1938, så eran blev 78 år.


Läs mer:
Sjukhuset i kapitlet Fakta.
Liselott cirka 45 år tidigare.
(Inf. 2016-02-11, rev. 2017-04-17 .)