Backlund omkring 1970


Grev Tott gatan 7 omkring 1970, sydfasad. Leif, Kenneth, Liselott (sedermera röntgenskötare) och Cay Backlund samt hunden Nalli.


Tomten köptes den 28 juli 1858 på auktion av sjömannen Matts Löfsten för 50 rubel. Bland övriga ägare finns Carl Granlund (som enligt ett försäkringsbrev försäkrade tomten för evärdeliga tider) och prostinnan Smeds av vilken Lars Backlund med familj hyrde från 1962 och köpte 1966. Byggnaden revs 1974 och ett nytt hus uppfördes med de gamla stockarna som stomme. Det nya huset som stod klart 1975 ägs sedan omkring 1992 av Kenneth Backlund.


Lars Backlund fotograferade och tillhandahöll.


*     *     *


Alltid trevligt när det kommer små kompletterande detaljer. Kenneth Saarikoski kommenterade Grev Tottgatan i Sommaren 1946 på facebook:

Vet inte om det står skrivet nånstans, men plåttaket från Elevhemmets uthus/(Synnerbergs) revs av Lars Backlund å blev satt på det gamla huset han bodde i på Grev Tottgatan!

Och granngårdens plåttak återmonterades på mitt barndomshem.
(Inf. 2019-12-02.)


Läs mer:
Norr- och västfasad.
Lippjärv-Kalle av Karl Wenelius.
Andra återanvända timror.
Notis i Österbottniska Posten om gårdsköp.
Åren 1881—85 fanns ölförsäljning i gården.
Skymt av gården i mitten på 1950-talet.
Liselott blev sedermera röntgensköterska.
(Inf. 2004-08-04, rev. 2019-12-02 .)