Namnbytet till Topeliusesplanaden

SkrivelseTill
STADSSTYRELSEN i Nykarleby StadVi undertecknade föreslår härmed att Stadsstyrelsen i vår stad vidtar nödvändiga åtgärder för att byta namn på stadens huvudgata, Östra och Västra Esplanadgatan till Topeliusesplanaden.
Motivering: Författaren Zacharias Topelius får väl anses som den genom tiderna mest kända nykarlebybon och tradition i Norden har varit att man i städernas gatunamn även kan få vägledning i stadens historia, så har traditionen också varit i Nykarleby. Då vår stads två esplanader, Rådhus Boulevarden och Nybro Boulevarden i tiden bytte namn till Västra och Östra Esplanadgatan samt till Lybecksgatan och Topeliusgatan fortsatte denna tradition. Då Esplanaden upp till Vattentornet förändrades avskaffades Topeliusgatan. I Finland finns Topeliusgator i Helsingfors, Karleby och Lojo samt i Sverige i åtminstone Stockholm, Uppsala och Göteborg. Men nu inte i vår egen stad, Topelii egen stad. Då Esplanaden i och med den nya infarten förändrades väckte Markku Ranta idén om att ge den ”nya” Esplanadgatan ett nytt namn: Topeliusesplanaden. Benämningen Västra Esplanadgatan och Östra Esplanadgatan har även i viss mån varit förvillande då de gett besökare föreställningen att namnen berört två skilda gator i stället för en. Eftersom Topelius utgör ett stort PR värde för vår stad skulle det ge en extra tyngd att vår stads officiella adress skulle vara Topeliusesplanaden.

Nykarleby den 9.3 1989


Markku Ranta              Bo KronqvistMarkku Ranta tillhandahöll via Stig Haglund. Det gick fort den här gången. Med stadsplan Nr 62 fastställd 13.11.1989 ändrades namnet.


Läs mer:
Skrivelsen.
Esplanaden i kapitlet Fakta.
Gatunamn.
En förutsättning för den nya infarten var Juthbackabron.
Spin Off av Stadens kulturpris.
(Inf. 2024-01-21, rev. 2024-01-27 .)