BarrnersBarrners gård vid Juthasvägen 17. Målning av inneboende seminaristen Paul Sandelin som dimitterades 1962. Solgrinden leder till Holmbergs gård.
Tillhör Helena Haglund. Förstoring.


År 1933 bildade Sven Barrner familj och övertog Ohls hemman. Troligen flyttade hans mor Johanna med döttrarna Helga, Helmi, Sigrid och Ruth då till stan. År 1958 dog Johanna. Huset var stort, så det fanns rum att hyra ut till seminarister. Döttrarna sålde huset på 1960-talet till Rakel Karp, lärare i Kovjoki skola och köpte en lokal i det södra parkhuset. Ruth hade tidigare köpt lokal i Jakobstad, där hon jobbade.

Karp sålde huset 1973 åt stadsdirektör Börje Nygård och hustru Gudrun som hade flyttat från Jakobstad. Sonen Carl-Johan övertog huset 1983 och omkring 2010 blev det en ny ägare.Johanna Barrner läser ur postillan, hennes far Karl Viklund på väggen. Salemförsamlingen grundades i Johanna Barrners hem. Beundrar min mormorsmors för hennes driftighet. Min pappa brukar säga hon var väldigt förnöjsam.Johanna Barrner.Rakel Karp.Sigrid Barrner framför gården, gissningsvis mitten av 1900-talet.
Förstoring.Sigrid Barrner framför gården med finfina fönsterfoder.
Förstoring.Sydfasaden från Juthasvägen.
Förstoring.Johannas barnbarnsbarn Mikael Djupsund född 1958. Här på semester från Sverige i början på 1960-talet. Mina mostrar i förskingringen tog in i de rum som seminaristerna bodde i på vintern. Notera uthuset!
Förstoring.Gissningsvis på 1970-talet.
Förstoring.Elisabet Sund tillhandahöll. Maria Palm bidrog med fakta.


Läs mer:
Fler konstverk av Paul Sandelin.
Nykarleby i konsten.
(Inf. 2024-02-18, ev. 2024-02-19 .)