GÖSTA CAVONIUS

NYKARLEBY SEMINARIUM

MATRIKEL 1873—1971

Utgiven av

SVENSKA FINLANDS LÄRARFÖRBUND

och

SVENSKA FOLKSKOLANS VÄNNER

Helsingfors 1984Innehåll

 
Förord 5
Viktiga skeden i Nykarleby seminariums historia 7
Matrikel  
     Lärare 9
     Studerande 19
Dimitterade elever 1877—1970 (årskursvis) 292
     Nykarleby underavdelning av Ekenäs seminarium 308

Förteckning över kvinnliga elever i den förberedande utbildningen 1960—67

309
Förkortningar 311

 


 

REDAKTIONSKOMMITTÉ

Pehr Back

Ragnar Mannil

Thomas Rehula

Vide Strandvik

Gösta Cavonius
redaktör

 

Utgiven med understöd ur de medel som Finlands riksdag beviljat för den svenska litteraturens främjande.

Tidigare har utgivits:

I

Folkskollärarseminariet i Nykarleby 1873—1898
Berättelse öfver dess uppkomst och 25-åriga verksamhet
Z. Schalin

II

Nykarleby Seminarium 1873—1923
Minnesskrift utgiven till seminariets 50-årsfest

K.J. Hagfors

III

Nykarleby Folkskolseminarium
Matrikel 1873—1957

Hans F. v. Schantz

   
ISBN 951-9087-26-5
Östra Nylands tryckeri Ab
Lovisa 1985

 

Studerande

[I normal ordning är denna matrikel, för att spara in på sidantalet, fullmatad med förkortningar. Här finns ingen utrymmesbrist, så de flesta förkortningarna är utskrivna för att göra läsningen smidigare. Långt tankstreck är utbytt till kort.]

— — —

SANDELIN, Paul Alexander

* 17.3. 1938 i Kristinestad. Gift 1963 med Kerstin Maj-Britt Nyström. Dimitterad 1962. Fil.kand. 1971, ped.ex. 1975, leg.psykolog. – Lärare: Hangö samlyceum 1962–65, Hörbylånga (Sverige) studierektor 1965– 69, biträdande länspsykolog Umeå 1972–73, lärare och rektor Kristinestad 1973–74, skolpsykolog Skellefteå 1974–.

[Teckningar och målningar av Sandelin:

— — —Läs mer:
Nykarleby seminarium i kapitlet Fakta.
Svenska folkskolans vänner i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2024-02-18, rev. 2024-02-18 .)