Nykarleby folkskolseminarium.

av

Hans von Schantz

[Ur seminariets dagbok gick som följetong under februari och mars 2005.]Innehållsförteckning

 

sid.
FÖRORD

5

FÖR FOSTERLANDET

6

VID NYKARLEBY SEMINARIUMS 75-ÅRS JUBILEUM, festdikt av Hj. Krokfors

7

UNO CYGNAEUS' INVIGNINGSTAL VID SEMINARIETS I NYKARLEBY ÖPPNANDE ÅR 1873
9
UR SEMINARIETS DAGBOK
21
LÄRARE OCH ÖVRIG PERSONAL 1873—1957
I. Ordinarie lärare
1. Direktorer
43
2. Lektorer (kollegor)
43
3. Överlärare
45
4. Övningsskollärare
46
II. Vikarierande lärare
1. För lektorer (kollegor)
47
2. För övningsskolans lärare
50
III. Timlärare
1. Seminariet
52
2. Övningsskolan
53
IV. Verkmästare
53
V. Trädgårdsmästare
54
VI. Kosthållerskor
54
VII. Kanslibiträden
55
VIII. Vaktmästare m. fl.
55
ELEVMATRIKEL
  Inledning
59
Förkortningar
60
Matrikel
62
Elever jordfästa på Nykarleby begravningsplats
271
Lärarkandidater dimitterade den 8 juni 1957
272
SEMINARIETS ELEVER PÅ KLASSERNA V—I läsåret 1957—1958
274
TILLÄGG till elevmatrikeln
279
DIMITTERADE ELEVER 1877—1957
282
STATISTISKA M. FL. UPPGIFTER
I. Inträdessökande 1873—1957
295
II. Nyintagna elevers tidigare skolgång
296
III. Elevernas fördelning på klasserna
297
IV. Lärarkandidaternas vitsord i framsteg och lärarförmåga 1877—1957
299
VI. Exempel på lektionsplaner och timfördelningar
301
VI. Bokbeståndet och utlåning 1912—1957
304
VII. De privata donationsfonderna
365
VIII. Idrottsrekord
307
UR BILDARKIVET
308
EFTERSKRIFT
323


Hans von Schantz (1958) Nykarleby folkskolseminarium. Matrikel 1873—1957.


Fick särtrycket Ur Nykarleby folkskolseminariums dagbok av Lars Pensar i januari 2005 och eftersom det fanns så många intressanta noteringar, fick Stig Haglund uppdraget att digitalisera.


Läs mer:
Anmälan i Österbottniska Posten.
Seminariet i kapitlet Fakta.
(Inf. 2005-02-05.)