Hopptornet vid Andrasjön


Hej Fredrik

Bifogar bild från Andrasjön som kommit mig tillhanda via Magnus. Han skriver att invigningen skedde i augusti 1946 och i november fyllde han 10 år. Magnus dök från trampolinen men även ett par gånger från högsta avsatsen.

Ett minne från invigningen: Magnus skulle köpa rödlimonad och gris. ”Nej du behöver inte betala någonting, du som har invigt siminrättningen”, varför han fick allt gratis och tyckte det var utmärkt.

Knappt 10 år senare ”simmade” även jag själv vid denna anläggning. Vill minnas att den översta konstruktionen då var riven (men är mycket osäker). Trampolinen var dock i bruk och vi pojkar hoppade därifrån men med fötterna först.


Hopptornet vid Andrasjön.


Magnus Hedenborg och Jorma Metso tillhandahöll.


Läs mer:
Simhuset spolades bort av orkanen 1959.
Om hopptornet.
Annons för och referat från invigningen i Österbottniska Posten.
Bryggan från ovan.
Panorama.
Fler torn.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-05-01, rev. 2009-12-08.)