ORKANEN anställde stora skador

På tisdagen blåste det upp till en sällsynt hård NW storm över hela Nykarlebynejden och den svenskösterbottniska kuststräckan. Sent på eftermiddagen var stormen orkanartad och anställde stora skador. Vindstyrkan var tidtals över 30 m/sek.

Telefonnätet skadades överallt då träd föll över ledningarna och speciellt i Munsala knäcktes åtskilliga stolpar. Elströmmen var borta hela kvällen i stora delar av området, då även dessa ledningar skadades. Vid Joupers fabriker i Nykarleby slets plåttaket av kontorsbyggnaden.

I skogarna anställdes avsevärda skador. I Topeliusparken i Nykarleby vräktes nära tjugotalet björkar omkull och även på andra platser bröts gamla gårdsträd. På Djupsten gick orkanen hårt fram i det unika lärkträdsbeståndet. Vid Juthbacka vräktes också ett dussin gamla träd omkull, vid Nykarleby kyrkoby skola stjälpte ett bilgarage, vid Bonäs sopades båtar och bryggor iland osv.

Ute på åkrarna revs störar och skylar omkull på ställen där stormen kom åt med full styrka.

Oskördade fält av havre och vete skadades först och främst därför att grödan bäddades ned av regnet och stormen men också därför att havren på vindöppna platser drösade så att det på vissa åkerfält återstod bara tomma havrevippor då stormen bedarrade.

På sjön är det dock värst i slikt väder. Vid Andra sjön spolades s.g.s. alla båtar in i skogen då vattnet steg ca 1 meter över normalvattenståndet och västorkanen slet båtarnas förtöjningar. Simhuset och bryggan spolades också bort. Att fiskarna åsamkades stora skador då bragderna låg ute för fångst och de således revs sönder är klart. Båtarna slet sig överallt vid stränderna och det var ett bestyr att hela tisdagskvällen bärga farkoster och dra dem högre upp på land.

På  ONSDAGEN var vädret rätt hyggligt, men natten till torsdagen brakade det ånyo löst: storm och regn hela natten och i går.

Den nya telefonledningen  Munsala–Nykarleby har blivit hårt åtgången av vädret, då träd här och var lagt sig över trådarna som brast.

Tankern Panu på 1200 dwt gick på grund vid Storkallegrund på tisdagskvällen. Besättningen räddades. Kaptenen var ensam ombord hela natten men även han kunde räddas på onsdagen. Flera andra haverier har förekommit.Österbottniska Posten fredagen den 28 aug 1959.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2009-12-08.)


Mats Blomqvists minnen:


Historien om ORKANEN väcker många minnen.

Innan orkanen slog till, hade Nybo vid Andra Sjön en högvuxen granhäck mot norr. Orkanen fällde 6–8  av dessa, men till all lycka föll ingen gran på huset. På den tiden hade vi en holme i skärgården, Barlastgrundet/ Lövgrundet, en av Brudholmarna. Där hade likaså ett halvt dussin fullväxta granar blåst omkull.
Pappa engagerade bröderna Fagerholm att kapa stammarna till hanterbara sågstockar. Med lastbil fördes de från Nybo till en såg i Åminne.

Mera spännande var det med stockarna ute på holmen. De baxades i vattnet och in i en skyddad vik på holmens västra sida. Där knippades de ihop med ståltråd, 5 stockar i vart, och knippena förenades med varandra med kätting. Det blev fyra knippen. På den tiden hade vi en bussig inombordarbåt, försedd med motor från en B-Ford. Motorn var alltför stark för båten i normala fall; den drog upp ett hiskeligt svall när den gick med full fart. Men till att dra stockar var det passligt. Tillsammans med pappa Hjalmar och lektor Holger Rajander startade vi en augustidag med släpet av stockar till sågen i Åminne.

Nu fick motorn visa vad den gick för. Stockarna var tunga och motsträviga och båten gick därför djupare än normalt. Vatten sipprade in genom otäta nåtar och måste länspumpas regelbundet så att backslaget inte skulle täckas med vatten. Resan gick bra, men det tog lång tid och det var sen kväll när vi startade från Åminne mot Andra Sjön. Vi körde inomskärs och det var mörkare än i en kolkällare full med lakritsätare, 1960 var det ingen som hade elljus vid villorna längs sjöstranden. Vi körde sakta och höll långt från stranden, tyckte vi. Men någonstans mellan Bådan och Andra Sjön upptäckte Holger Rajander att det inte syntes något svall, vi hade sakta och försiktigt kört upp på en sandbank. Vid fören var det inte ens ett halvt årblad vatten. Back i maskin, alla hästkrafter i arbete, båten lossnade och vi kunde fortsätta vägen hem.

Det blev en massa sågvirke av alla stockar. Bastun, båtskjulet och vedlidret på Nybo är byggda av de orkanfällda granarna. En del battingar fanns ännu att dra nytta av när det blev dags att bygga stugan på holmen.

(Inf. 2009-12-17.)


Läs mer:
1957 drabbades staden också av oväder.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2009-12-08, rev. 2009-12-17.)