Kyrkogatan 2003

Kyrkogatan mot norr från Bankgatan.

Kyrkogatan och Borgaregatan grundförbättrades sommaren 2003. Trots att man grävde i det som var stadens centrum före branden, torget låg ungefär vid korsningen mellan gatorna, fanns inte den minsta tillstymmelse till myndighetsutövning. Den ”antikvariska kontrollen” utfördes, trots påstötningar, av amatörarkeologer och -numismatiker. Till höger får Brage Nylunds ”finnstuga” nytt plåttak. Huvudbyggnaden.


Foto: Lars Pensar, beskuren i över- och underkant.


Läs mer:
Folke Holmströms berättelse om Posten som fram till slutet av 1950-talet verkade i huset till vänster.
Snett till vänster bakom fotograferingsplatsen hittade Lars Pensar rester av något som kan ha varit en brunn.
Borgaregatan sommaren 2003.
(Inf. 2003-10-13.)