Topeliusparken


Mot norr från Lybecksgatan.


Notera Topeliusgatan bortom björkarna och det lilla skjulet i mitten av bilden. Det är ovärderligt att ha Lars Pensar som kompanjon i det här webbplatsbyggnadsföretaget. Han har svar på nästan alla mina frågor:


Så frågade du vad som syntes i parken från Grundfeldts norra port, – jo i Parken där sångfesten skulle hållas 1914, hade man tvingats avverka en hel del av de träd (som syns på ditt vykort) för att få tillräckligt utrymme för alla sittplatser plus estrad. Dessa behövdes sen inte för ett störtregn körde publiken till kyrkan där hela sångfesten sen gick av stapel. Av festens nettovinst gavs medel för att göra parken till lekplan för stadens barn! Sen kom man underfund med att detta var onödigt då torget uppfyllde ”alla berättigade anspråk på en modern lek och sportplan” – så den där ställningen du ser torde vara rester av lekställning i parken.


Foto: Nykarleby museum.
Detalj ur fotografi av Grundfeldts norra port.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Sångfesten av Otto Andersson.
Topeliusparken i kapitlet Fakta.
Torget användes som sportplan änu i slutet på 1950-talet.
(Inf. 2003-11-04, rev. 2022-11-02 .)