Lars Schalin 1895–1962


Schalin, Lars (f. 1895, d. 1962), jägaröverstelöjtnant, regementschef vid flygregemente 4 i Immola. Luftvärnsinspektör i Nylands län.


Uppgifter av Eric Schalin i mars 2004.


Läs mer:
Familjeporträtt.
Prosa av S.