William Wik 1903–1996

     Inför julen 1996, den 17 december, avled pensionerade direktören William Johannes Wik i Jakobstad. Han var född på ”Ollas” i Socklot, i ett jordbrukarhem, den 22 mars 1903, äldst av nio syskon.
     William gick i Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby 1922-1923 på skolans tredje årskurs. Efter avtjänad värnplikt blev han år lokalchef för Nykarleby landskommuns skyddskår.
     Ar 1929 köpte han in sig i Haldin & Rose's bussbolag och flyttade till Jakobstad. Vid den tiden ägde bolaget tre bussar, 41 år senare då William avgick med pension, ägde bolaget 41 bussar. De första åren fungerade han också som chaufför.
     Han var med och grundade AB Haldin i Vasa och Auto Haro i dåvarande Gamlakarleby.
     William inkallades till fronttjänst 1939 och hemförlovades i mars 1943.
     Bland Williams många intressen var det speciellt släktforskningen som han ägnade sig åt och särskilt kyrkobyggaren Jacob Rijf och hans familj som tog en stor del av hans tid. Forskningen resulterade i en bok om Jakob Rijfs kyrkobyggnadsverksamhet som utkom år 1972.
     Undertecknad har många personliga minnen av när William och hans hustru Helmi, f Ahlnäs, berättade om sina forskningar i både Helsingfors och Stockholm. Jag lyssnade alltid med stort intresse, när de med glädje och entusiasm berättade om sina nya rön.
     Kyrkosången och förtroendeuppdrag inom församlingens beslutande organ upptog också hans fritid. Under en lång följd av år var han revisor vid Kristliga Folkhögskolan, som han för övrigt kände mycket varmt för. William hade också en del uppdrag inom kommunförvaltningen, bland annat i trafiknämnden.
     Somrarna tillbringade han tillsammans med familjen på den vackra Sandkubban i Socklot.
     William hade ett stort kontaktnät och många vänner. Vi känner stor tacksamhet inför hans livsverk. Han lämnade efter sig ett värdefullt släktforskningsarv att förvalta.
     William Wik sörjes närmast av tre barn, Helena, Peter och Johan med familjer, men också av en stor skara släkt och vänner.


Håkan Ahlnäs (1997) i Smeds-bladet nr 21.


Läs mer:
Bidrag till studiet av släkten Rijfs kyrkobyggarverksamhet och andra artiklar om Rijfarna.
Hav sand och bruna klippor gör Socklot till villaparadis av Peter Strömsnäs.
Wik skrev flera artiklar i Smeds-bladet.
(Inf. 2004-09-14, rev. 2022-12-30 .)