OCH PÅ SEXTIOTALET


brände och drack
gubbarna på Mikkasbackan
brännevin i sådan myckenhet
att de alla småningom förblevo oarbetande
och oskötande sina tarvsysslor
som bondemän
och sålunda utarmade

Och när nödåren sedan stundade
måste de gå från grund och gård
och det värsta var ingalunda
att alla gårdarna på Mikkasbackan
nästan
såldes till utbölingar

utan att även en del av hemmanen
överantvardades till nya ägare
för bara åttondelen av sitt värde

allt detta för att husbönderna
på Mikkasbackan utan måtta och tanke
inmundigat den brända galenskapen.Gunnar Nylund (1982) Solvarv.


Nästa dikt: Mårtis Mikk.


Läs mer:
Ordförklaring.
(Inf. 2005-11-10.)