PET GOBBAS FLICKONA


Sköna var de Pet Gobbas flickona
Fia och Maglena
och så hjärtans granna på dansen
att de vart omtalade i tre socknar
som tömde peetas knöloflickona
och sedan de äktat bröderna Kaal och Jott
från Björkbackalandet
uppkom Petanders släkten med år och barnMen under desamma årens rad och
efter mångahanda öden satt Gobbas Fia
och Gobbas Maglena i stort armod
som sytningshjon på Keldonas
vintern nollfyra
och fattiginstrumentet
tillerkände de två endast tre får
etthundratrettiosju lövkärvar
och en halv famn brännved över snömånaderna
och däri innefattades sytningshjonens
hela bärgning vintern nollfyra.Gunnar Nylund (1982) Solvarv.


Läs mer:
Nästa dikt: Simas Hans Gustav.
Ordförklaring.
(Inf. 2005-10-03.)