Tomas Indals stad

De gamla herrarna som förr du sett
på holmens utvärdshus sin toddy dricka,
för länge sen på hemväg sig begett.
Vid inga fönsterspeglar längre nicka

nyfikna ansikten i rutans glas.
De äro borta, tiden är en annan.
Och föga sirlig synes dig dess grace.
Du ser ännu den fina silverkannan

en högtidsdag och rosen, som stod röd
vid mockakopparna och saffranskransen.
Men hon, som ung och glad till bordet bjöd,
för länge sedan gått från dig och dansen.Viktor Sund.
Lars Pensar tillhandahöll.


Romanen Tomas Indal skrevs av Mikael Lybeck.