Mikael Lybeck 1864—1925


Mikael LybeckLybeck, Karl Mikael (f. 18/3 1864 Nkby, d. 11/10 1925 Grankulla), författare, fil.mag. 1890. L. var 1893—96 e.o. amanuens vid universitetsbiblioteket och därefter fri författare, sedermera bosatt i villan Vallmogård i Grankulla. Hans diktning betecknar övergången från realism till symbolism i Finlands svenska litteratur. L. debuterade 1890 med en diktsamling, följd av två nya samlingar Dikter 1895 och 1903. Den senare, där han ger monumentala symboler för ofärdsårens stämningar, är den mest betydande i hans sparsamma lyriska produktion vid sidan av Dödsfången (1918), som inspirerats av inbördeskriget. L:s genombrott som prosaist kom med berättelsen Den starkare (1900), som skildrar en konflikt mellan normal kärlekslängtan och religiös livsförnekelse. Religiösa och etiska problem var något L. ständigt återkom till, bl.a. i romanerna Tomas Indal (1911), som andas ”dagdriveri”, och Breven till Cecilia (1920), hans måhända främsta verk. Han var framstående även som dramatiker; här märks särskilt Dynastin Peterberg (1913), en satir över finländska lycksökare i tsardömet, och det mästerliga psykologiska dramat Bror och syster (1915). I skådespelet Domprosten Bomander (1923) och humoresken Samtal med Lackau (1925) kan man finna de framträdande dragen i L:s författarskap: tragik, ironi, humor och vemod. (E. Kihlman, M. L., 1932)

Hans bror, justitierådmannen Paul Werner (1861—1911) har kallats den första svenskösterbottniska hembygdsskildraren. Han skrev bl.a. en rad allmogeberättelser, utgivna av brodern under titeln Den siste majgrefven och andra österbottningar. (1911)


Uppslagsverket Finland (1983).


Viktor Malmberg.
Foto: Tyvärr är jag inte ägare till fotot, för säljaren vill ha det hutlösa priset 80 dollar! Förstoring.
(Inf. 2013-10-01.)Läs mer:
Poesi och Prosa av M. Lybeck.
Hemstaden och barndomsåren i Mikael Lybeck, liv och diktning av Erik Kihlman.
Åttio år finlandssvensk litteratur av Thomas Warburton.
Johan Adolf Lybeck och andra Lybeckar av Erik Birck.
Minnessten.
Minnestavla vid födelsehemmet
.
Minnestavla vid barndomshemmet
.
L. är en av personerna på Brunnsholmen i Erik Falander av Ernst V. Knape.
Alörn, tvenne skalders sommarparadis av Lars Schalin.
Mikael Lybeck död i Dalpilen.
Studier i Mikael Lybecks utveckling som stilkonstnär, pro gradu 1981 vid Åbo Akademi av Helena Nihtilä f. Pensar.
Några utdrag ur Tomas Indal:
- Kvällstoddy
- Juthasvägen
- Julotta
- Julfirande
- Hos de döda
- Bastubad
- Långsamma årtag
- Ångbåtsbryggan

Alla sidor där Lybeck förekommer.
(Rev. 2018-01-10 .)