I. DEN GAMLA STADEN

Nystaden


Den på västra älvstranden belägna marken utom gamla stadsplanen och belägen mitt emot södra delen därav indelades till så stor del som befanns lämpligt i 20 tomter under nr 111—130. Av dem var nio redan bebyggda. I denna nya stadsdel fanns följande gator: Nygatan i norr och söder utmed vägen som ledde till de norrut belägna skattehemmanen, Stora berggatan och Lilla berggatan i samma sträckning samt Magasinsgatan, Elfgatan och Carleborgsgatan i öster och väster.

En öppen plan hade, såsom olämplig till bebyggande på grund av markens sluttning mot älven, lämnats mellan densamma och tomterna nr 125, 126, 127, 128, 129 och 130 samt vidare söderut på östra sidan om Nygatan och tomten nr 112. Där fanns två magasinsbyggnader uppförda.


Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid. 66.


Nästa kapitel: Stadens ytareal.


Seminariegatan strax före korsningen med Bergstigen, mot norr.
Seminariegatan, mot söder. Inne på gården till höger fanns kämppät Logen i mitten på 1970-talet. Förstoring.
Ur Holger Haglunds samlingar.


Läs mer:
Nystaden i kapitlet Fakta.
(Rev. 2024-02-17.)