Av Algot Jansson.


Under detta år har det hänt något riktigt glädjande: Finlands barn ha varit med om att samla in penningar till inköp av Zachris Topelius' barndomshem, Kuddnäs invid Nykarleby.
 
omsvävade av sägner. Dessa sägner har farbror Topelius format om till vackra sagor. Kuddnäs har liksom varit hans källa.

     Säkert vet ni alla, var Nykarleby ligger. Det finnes uppe i Österbotten, invid älven med samma namn. Och ett stycke utanför staden alldeles nära älvstranden står den vita, vackra byggnad, där farbror Topelius den 14 januari 1818 föddes.
     Nu är Kuddnäs inrett på samma sätt, som det var, då Zachris Topelius växte upp där. Det skall för all framtid åt kommande släkten visa, under vilka förhållanden den store sagoberättaren mognade och fick lust till att skriva sina oförlikneliga sagor. Där på Kuddnäs var han lycklig. Han åkte med »Moppe» utför älvbranterna. Han såg Unda Marinas fotspår. Han drömde sig ut till Fjäderholmarna vid havsbandet. Och så upplevde han Valters äventyr.
     I en stor skalds liv, liksom i varje människas liv för resten, spelar hemmet och hembygden en mycket stor roll. Varje sten, varje träd, var buske äro

 Zachris Topelius 

     Och vet ni vad sagorna vilja lära er? De vilja framför allt, att ni ska bli goda och rättskaffens människor, trogna arbetare, som för varje dag träder ett steg närmare Gud.

*     *     *

     En solig dag senaste sommar invigdes Topeliushemmet på Kuddnäs. Det var en fröjdedag just därför, att alla Finlands barn bidragit till att låta Kuddnäs uppstå i sitt gamla skick.
     Men kanske vet någon av er, att det utom Kuddnäs också finns ett annat Topeliushem ute på Hertonäs invid Helsingfors. Också där förvaras saker från senare perioder i sagoberättarens liv. Han blev ju slutligen professor vid Helsingfors universitet. Om somrarna bodde han ute på Björkudden i Östersundom skärgård.
     Lär dig som Topelius älska allt rätt och gott, och lär dig att vara glad över dina medmänniskors lycka och framgång!Kuddnäs.
Kuddnäs.


Algot Jansson (1935) möjligen i Tidskrift för folkskolan och troligen av den Algot Jansson som gick i seminariet.
Ur Margareta Storås klippsamling.


Läs mer:
Kuddnäs i kapitlet Fakta.
(Inf. 2007-03-07, rev. 2019-04-02.)