Nykarleby manskör r.f. 1934—1984
av Lars Edman

 

MATRIKELUPPGIFTER

sammanställda av

Hugo Nybäck

UTMÄRKELSER
HedersdirigenterJohn Sundkvist1954
Georg Tarvos1958

Bordsstandar

Nr 1 Vilhelmina Manskör

1981
Nr 2 John Nybacka1981
Nr 3 Rafael Ahlbeck1982
Nr 4 Kristinestads Manskör1982
Nr 5 Rafael Riissanen1982
 
Guldmärket (33 år)Nr 1 Einar Sund1973
Nr 2 Gunnar Segerstam1979
Nr 3 Hugo Nybäck1979
Nr 4 Fjalar Zittra1979
Nr 3 Daniel Lindgrén1979
Nr 6 Torsten Johnson1981
Nr 7 Gustav Bergfeldt 1982
 
Silvermärket (23 år) Gustav Bergfeldt1973
Ragnar Damberg1973
Börje Haglund1973
Torsten Johnson1973
Daniel Lindgrén1973
Hugo Nybäck 1973
Rafael Riissanen1973
Gunnar Segerstam1973
Kurt Svensson1973
Fjalar Zittra 1973
Erik Sund1976
Henry Hellström1979
Wäinö Kivinen1979
Kurt Sund1981
John Nybacka1982
Anders Nyman1982
Börje Söderlund1982
Bjarne Fors1983


NM:s förtjänstmärken innefattar förutom sångarår också tilläggsår för krävande förtroendeuppdrag inom kören.FUNKTIONÄRER 1934—1984
 

DirigenterMikael Stark1933—34
John Sundkvist 1934—381943—54
Georg Tarvos1954—58
Carey Lillkung1958—59
Gunnar Segerstam1959—61
Paul Forsgård1961—71
Carey Lillkung1971—75
John Nybacka1975—
 
OrdförandeOssi Andersson1934—36
Henrik Wik1936—38
Reinhold Blomqvist1945—46
Georg Tarvos1946—48
Stig Ingo1948—50
Åke Ekman1950—53
Fjalar Granqvist1953—54
Fjalar Zittra1954—57
Bror Sandström1957—59
Emil Forsells1959—61
Erik Westerlund1961—63
John Storsved1963—66
Fjalar Zittra1966—69
Wäinö Kivinen1969—74
Fjalar Zittra1974—76
Wäinö Kivinen1976—78
Ralf Hästbacka1978—79
Lars Edman1979—
  
 
Sekreterare Eirik Rostén1934—35
Johannes Åbonde1935—38
Holger Rajander1945—46
Ragnar Nordström1946—47
Valdemar Bergman1947—52
Ingmar Jouper 1952—53
Karl Wenelius1953—57
Börje Haglund1957—61
Hugo Nybäck 1961—67
Ragnar Damberg1967—74
Allan Erlund 1974—78
Lars Edman1978—79
Cay Sundstén1979—
 
KassaförvaltareErik Forstén1934—37
Lars Wikberg 1937—38
Reinhold Blomqvist1945—64
Ole Fagernäs1964—67
Kurt Svensson1967—70
Anders Nyman1970—
 
ViceordförandeHolger Wikström1934—35
Joel Finnström1935—37
Valdemar Bergman1937—38
Stig Ingo1945—48
Åke Åström1948—49
Reinhold Blomqvist1949—54
Birger Ringvall1954—55
Berndt Westerlund 1955—57
Kurt Svensson1957—59
Erik Westerlund1959—61
Fjalar Zittra1961—66
Daniel Lindgrén1966—
 
VicedirigenterÅke Åström 1934—381945—53
Georg Tarvos1953—54
Gunnar Segerstam1954—59
Reinhold Blomqvist1959—61
Gunnar Segerstam1961—68
Daniel Lindgrén1968—
 
KlubbmästareHolger Wikström1934—35
Joel Finnström1935—37
Waldemar Bergman1937—38
Stig Ingo1943—48
Raoul Olson1948—54
Birger Ringvall1954—55
Berndt Westerlund1955—57
Kurt Svensson1957—59
Erik Westerlund1959—61
Rafael Riissanen1961—63
Erik Sund 1963—67
Gustav Bergfeldt 1967—70
Bengt Åsbacka 1970—71
Fjalar Zittra1971—79
Ralf Hästbacka1979—80
Fjalar Zittra 1980—82
Ralf Häggblom 1982—
 
ArkivarierAnton Söderman1934—38
Waldemar Bergman1945—52
Åke Ekman1952—54
Börje Haglund1954—61
Hugo Nybäck1961—81
Wäinö Kivinen1981—

 F.D. AKTIVA MEDLEMMAR

Ahlnäs ValfridI ten. 1934
Ahlskog HansII bas 1966
Andersson OssiII bas1934
Anttila LeifII bas1970
 
Backman RagnarII bas1934
Bergman GunnarII ten.1948
Bergman ValdemarI bas1934
Bergström GunnarII ten.1949
Bertlin SigfridII ten. 1946
Björkman JoelII bas1946
Blom StigI bas1966
Blomqvist ReinholdII bas1946
 
Carlstedt RainerI ten.1962
Casén BörjeII bas1947
 
Dahlstedt RagnarII bas1934
Damberg RagnarII ten.1962
 
Ekman ÅkeI ten.1948
 
Fagerholm BjarneI bas1965
Finnström JoelII bas1934
Finnström StigI bas1958
Forsbacka Dan-Erikl bas1960
Forsgård Paul dirig.1961
Forsells EmilII bas1958
Forsman KarlI bas1934
Forstén ErikI bas1934
Frostdahl ArnoldI ten.1946
 
Gleisner GöranI bas1950
Gleisner HugoII ten.1946
Granö IvarI ten.1946
 
Haga MattsII bas1946
Haglund BörjeI bas1947
Harju Erkki I ten.1949
Harjulin LennartI bas1946
Hellström Torkel II bas1934
Hellund WilliamII ten.1946
Hermansson SigurdII bas1962
Holmberg RoyII ten.1948
Hägglund LennartII bas1934
Höglund BirgerI bas1946
 
Ingo StigI bas1945
 
Jakas JohannesI ten.1958
Johnson LarsI ten.1951
Johnson TorII ten.1946
Jouper IngmarI bas1948
 
Kuhlberg OlofII ten.1950
Kummel Bengt II bas1973
Käldman SixtenII bas1979
 
Lassander GuyII ten.1962
Lillbroända SvenI bas1953
Lillhannus Per I ten.1953
Lillkung Carey dirig. 1958
Lillkung RainerI ten.1973
Lindgren FolkeI ten.1977
Lund ErikII bas1934
Lybäck TorI ten.1948
Löv UnoI ten.1949
 
Marklund HansI bas1947
Mårtens OlofI ten.1935
Mäenpää ArmasI ten.1946
 
Nordling EmilI ten.1934
Nordling JoelI bas1934
Nordström ArneII bas1946
Nordström RagnarI bas1946
Nybäck HugoII bas1950
 
Olson BertelI bas1934
Olson RaoulII ten.1946
 
Pensar AxelI bas1934
 
Rajander GustavI ten.1934
Rajander HolgerI ten. 1945
Rajander TorkelII ten.1934
Ringvall BirgerI ten.1949
Rostén EirikII bas1934
Rudnäs PerII bas1953
 
Sandström BrorI ten.1953
Sandvik VilmerI ten.1946
Segerstam FredrikII bas1959
Segerstam Gunnar dirig.II ten.1946
Sjöblom ValterII bas1946
Skog YrjöI bas1934
Skrivars LennartII ten.1946
Smedberg Ulf II ten.1969
Smedman FredrikI ten.1978
Stark Mikael dirig.1934
Stenvall GideonI bas1946
Stenvall HelgeII ten.1960
Stormåns GustavII bas1946
Storsved JohnI bas1962
Sund EinarI ten.1934
Sund HelmerI bas1950
Sund HolgerII ten1934
Sund OskarII bas1934
Sundell ErlandII ten.1967
Sundkvist John dirigentI bas1934
Sundkvist NilsII bas1946
Svanbäck BörjeII bas 1946
Svensson KurtI bas1954
Söderman AntonII ten.1934
 
Tarvos Georg dirigentII bas 1946
 
Udd KurtI ten.1962
 
Wenelius KarlII ten.1949
Westerlund BerndtII bas1954
Westerlund BirgerI ten.1951
Westerlund ErikII bas1951
Wik HenrikII bas1935
Wik HåkanI ten.1935
Wikberg LarsII bas1937
Viklund MartinII ten.1946
Wikström HolgerI ten.1934
Willman TorII ten.1934
   
Åbonde Johannes I bas1935
Åsbacka BengtI ten.1969
Åström Karl-ÅkeI ten. 1951
Åström ÅkeI ten.1934
   
Österlund PerI ten.1946
Östman BirgerII bas1965

 NYKARLEBY MANSKÖRS KONSERTUPPTRÄDANDEN
1934—1983

ÅrPlatsDatumDirigentSolister, konsertens art       
1934Nykarleby1.4.Mikael StarkAnton SödermanDebutkonsert
      ”24.6        ”Invigning av Kuddnäs
      ”24.10.John SundkvistSparbankens 60-årsjub.
1935      ”26.4.          ”Åke Åström
Monå5.5.          ”
Jeppo11.5.          ”
1936Nykarleby5.6.          ”
Oravais12.7.          ”NSMF:s sångfest
1937Jakobstad14.7.          ”FSMF:s sångfest
1946Nykarleby25.5.          ”Åke ÅströmStig Ingo
1947      ”26.4.          ”      ”
1948      ”5.6.          ”      ”
Sollefteå16.6.          ”      ”
Örnsköldsvik18.6.          ”      ”
1949Juthas3.1.          ”       ”
Nykarleby13.3.          ”       ”
      ”29.8.          ”Järnvägens invign.fest
1950      ”29.4.          ”Oskar SundStig Ingo
1951      ”28.4.          ”        ”
Kronoby12.3.          ”        ”
Nykarleby6.6.          ”        ”
Sollefteå21.6.          ”        ”
Kimo27.10.          ”        ”
Jakobstad14.11.          ”        ”
Kållby13.12.          ”        ”
1952Nykarleby17.3.          ” Ragnar Hansson
Kimo8.11.          ”        ” 
1953Gamlakarleby21.3.          ”        ”Gunnar Eklund
Nykarleby30.4.          ”        ” 
1954      ”8.5.          ”        ”Stig Ingo
1955      ”15.5.Georg TarvosJohn Storbacka
1956Lappfors19.3.          ”Carey LillkungHåkan Riska
Nykarleby12.5.          ”          ”
1957      ”11.5.          ”          ”Helmer Sund
1958      ”14.5.          ”Carey LillkungHåkan Riska
1959Kantlax21.3.Carey LillkungEinar Sund
Vörå21.4.          ”        ”
Nykarleby25.4.          ”        ”
1960Kimo14.3.Gunnar Segerstam 
Kovjoki14.4.          ” 
Nykarleby24.4.          ”Oskar Sund
1961Jeppo23.4.          ”Paul Forsgård
 Nykarleby29.4.          ”         ”
1962Pensala15.4.Paul Forsgård         ”
Nykarleby28.4.          ”         ”
1963      ”4.5.          ” 
Monå8.5.          ” 
Kovjoki13.11.          ” 
1964Nykarleby2.5.          ”Paul Forsgård
1965      ”24.4.          ”         ”Gösta Storbacka
1966Kovjoki17.4.          ”Daniel Lindgrén
Nykarleby23.4.          ”          ”
Vörå11.5.          ”          ”
1967Nykarleby22.4.          ”          ”
Sollefteå1.7.          ”          ”Paul Forsgård
1968Nykarleby27.4.          ” 
1969Kovjoki22.4.          ” 
Nykarleby26.4.          ”          ”
Kronoby3.5.          ”          ”
1970Nykarleby18.4.          ”          ”
1971      ”24.4.          ”          ”
1972      ”29.4.Carey Lillkung          ”
 Hirvlax14.4.          ”          ”
1973Nykarleby14.4.          ”          ”
1974      ”4.5.          ”          ”
Sollefteå29.6.          ”          ”
1975Nykarleby26.4.          ”          ”
1976      ”24.4.John Nybacka          ”Gösta Storbacka
Vilhelmina22.5.          ”          ”
Kronoby20.11.          ”          ”
1977Nykarleby23.4.          ”  
1978Ekenäs11.2.          ”          ” 
Nykarleby15.4.          ”          ”
1979Nykarleby28.4.          ”          ”
Kristinestad17.11.          ”          ”
1980Nykarleby26.4.          ”          ”
Sollefteå7.6.          ”          ”
Munsala29.11.          ”          ”Kyrkokonsert
1981Nykarleby25.4.          ”          ” 
Vilhelmina6.6.          ”          ”Kyrkokonsert
Nykarleby8.11.          ” Kaffekonsert
1982Nykarleby13.11.          ”          ”Håkan Kivinen
Kristinestad13.11.          ”          ”
1983Nykarleby24.4.Carey Lillkung          ”NM:S REPERTOAR
1934—1983

 Abt, Fr.
      Ljuva flicka

Ahlbeck, R.
 Jag väntar vid grinden åt havet
Sommarsång
Dalapsalm
Det gingo två flickor
Per Svinaherde
Munsala brudmarsch
Rönnen i Ural
In dulci jubilo

Alfvén, H.
 Kom sköna flicka
Trindskallarna
Anders han var en hurtiger dräng
Uti vår hage

Anderssén, A.
 O djupa klang
Sångarmarsch

Barnes, N.
 Nu är den ljuva våren
Skalken Amor

van Beethoven, L.
 Guds lov i naturen
Majsång

Bellman, C.M.
 Aldrig en iris
Beate Marie satt
Blåsen nu alla
Bort allt vad oro gör
Böljan sig mindre rör
Gubben han är gammal
Hör i Orphei drängar
Hör klockorna med ängsligt dån
Joachim uti Babylon
Klinga nu med klarinetter
Käraste bröder
Magistraten uti Tälje
Storm och böljor tystna ren
Undan ur vägen
Vila vid denna källa

Bergman, E.
 Jan Hinnerk
Gammalt porslin
Gårdfarihandlaren
Paradissång

Blomberg, E
 Så skall vår kärlek dröja

Braein, E.
 Skraeddarsveinen

Brolén, C.
 Vackra sky

Brun, O.
 Tänker du att jag förlorader är
Mandom mod

Bull, O.
 I ensomme stunde
Og hör du liden gangerpilt
Säterjäntans söndag

Carlson, B.
 Bön om ro
Du har sörjit
Goternas sång
Goternas sång
Kantat
Plocka vill jag

Cronhamn, J.
 Jägarsång
Bröder o slutom förbund
Studentsång

Dahllöv, J.
 Långt bortom rymden vida
Dansk folkvisa
Det var en lördag afton

Düring, E.
 Sommarkvällen är så fager

Dürner, R.
 Bön i stormen

Ehrnström, E.
 Källan

Eiken, P.
 I Hellarskog

Ekfeldt, P.
 En natt i Moskva

Eklund, S.
 Hemkomsten

Engelberg, A.
 Jagtsång

Faltin, R.
 I livets kamp
En gammal visa

Fernberg,
 Lärkan slår i skyn

Fernström, J.
 Vårregnet
Dolci far niente


Flemming, P.

 Integer vitae

Flodin, K.
 Barcarole
Hör klokkerne

Fordell, E.
 Den älskandes närhet
Sex oxar

Fougstedt, N.E.
 Det går en liten speleman
Den lustiga våren
En sjöman seglar Gårdstango
Nattlig madonna
Näktergalen
Per Spelman
Sjunger i stilla kvällar
Skaparegestalter
Som molnen till natten
Spanande kretsar
Så skall vår kärlek dröja
Sångarhälsning
Sång ur vår själ
Templet
Tillbedjan

Frieberg, F.
 Sångarfanan

Gade, N.
 Morgonsång

Geibel, A.
 
Vaggvisa från Kentucky

Gluck, C.
 Untreue

Grieg, E.
 Bådn låt
Den store hvide Flok
Kongekvadet
Sangerhilsen
Landkjending
Naar Fjordene blaaner

Gripenberg, G.
 Tuonne taakse metsämaan

Gräsbeck, G.
 Ge oss i dag


Gyllenhammar, P.

 Vår

Hagfors, J.
 Allt under de tindrande
Modersmålets sång

de la Hale, A.
 Madrigal

Hannikainen, I.
 Bastuvisa

Hassler, H.
 Dansvisa


Hamberg, E.

 Österbottnisk visbok

Hjort, F.
 Linnéan

Homilius, G.
 Deo dicamus gratias

Hovland, E.
 Salme

Hådell, G.
 En sjömansvisa


Händel, G.

 Dotter Sion
Hell dig gjenlöser

Ignatieff, S.
 Ku-ku

Isländsk folkvisa
 Her sit eg ein a stokki

Islandsmoen, S.
 Ein speleman ifra land
Det lysnet i skogen

Jansson, P.
 Flammande låga på hemgårdshärd
En ton från himlen
Kotimaani ompi Suomi
Led milda ljus
Vid stranden av Dnjepr

Johnke, A.
 Vårvindar friska

Josephson, T.
 Stjärnorna tindra

Järnefelt, A.
 Den flydda
På havet
Syrsan
Vill du komma med mig

Jüngst, H.
 Spinnvisa

Kálmán, E.
 O kom, o kom Zigán

Ketélbey, A.
 In a Monastery Garden

Kjerulf, H.
 Brudefärden i Hardanger

Kock, F.
 Män från slätten

von Kothen, A.
 Österbotten

Kuhlau, F.
 Majsång

Kuula, T.
 Aftonstämning

Lagercrantz, W.
 Källan sprang
Tonerna

Leisring, V.
 Gör porten hög

Lindblad, O.
 Stridsbön
Naturen och hjärtat
Längtan till landet
Sångfåglarne
Ångbåtssång

Lindblad, A.
 En sommarafton

Linsén, G.
 Wanderers Nachtlied

Lindsjö, B.
 Sångarmarsch

Liewendahl, H.
 Marias skönhet

Lotti, A.
 Miserere

Lundh, L.
 Vårstämning

Lundvik, H.
 
Sista strålen

Lybäck, A.
 Om alla de berg
Tretton brev

Lönnå, K.
 Mörkret skall förgå

Madetoja, L.
 Det skönaste landet
Hämärän ääniä

Marschner, A.
 Gute Nacht

Martini, J.
 Plaisir d'amour

Melander, T.
 Aftonstämning

Mendelssohn, F.
 Ära vare Gud

Merikanto, O.
 Säg minnes du psalmen

Mehul, H.
 
Bön för fosterlandet

Monk, W.
 Bliv kvar hos mig

Moring, K.
 Syntymistään sureva

Moring, U.
 Österbotten

Morley, T.
 Två unga älskande
Nu är den ljuva våren

Mozart, W.A.
 Tankens duva

Möhring, H.
 Sov i ro

Möller, H.
 Island
Negro spiritual
Steel away to Jesus
Sometimes i feel (arr. C. Lillkung)

Nordqvist, G.
 Jul, jul, strålande jul

Norlin, H.
 Visa vid midsommartid

Nylund, C.
 Du är mitt hem

Olsson, H.
 Gärdebylåten

Olsson, O.
 Advent
Drömmar

Pacius, F.
 Suomis sång
Vårt land

Palm, H.
 Under rönn och syren
Vid älvmynningen

Palmgren, S.
 De fallna
En latmansmelodi
Friseglarens sång
Klunkom Velam Velamson
Lepo lepo lehmäni
När en gång solen
Paimenen ilo
På dig har jag tänkt
Skymning
Säv säv susa
Titania
Sjöfararen vid milan
Åkallan

Paulsen, A.
 Naar Fjordene blaaner

Paulson, M.
 Visa vid vindens ängar

Pearsall, R.
 Skalken Amor

Pesonen, O.
 Kaksia poikaa Kurikasta

Peterson-Berger, W.
 Juninatt
I furuskogen
I furuskogen
Stämning
Vandringssång

Poulton, G.
 Lina Gyllenhår

Prins Gustaf
 Vårsång

Purdau, C.
 Led milda ljus

Purcell, H.
 Trumpet song

Ralf, E.
 Riddarna kring runda bordet
Vackra Manja

Ranta, S.
 Hilu hilu hilu

Reissiger, R.
 Bröder o slutom förbund
En dröm mig tungt omsvävat
En sangers bön
Olav Trygvason
Sig meg god natt


Richnau, G.

 Tess lördan

Rosas, J.
 Morgonvisa
Ungkarlsvisa

Rücker, A
 Guds frid

Schrammel, J.
 Wien bleibt Wien

Schubert, F.
 Helig helig

Shäffer, H.
 Aftonen

Segerstam, S.
 En majvals
En älskelig vän

Sibelius, J.
 Fridolins dårskap
Hymn ur Finlandia
Kör ur Philosophia
Sydämeni laulu
Till havs

Similä, M.
 Seitsemän miehen voima

Stenhammar, V.
 Norrland
Sverige

Strauss, J.
 Vals ur op. Indigo

Svanefeldt, N.
 Ädla skön jungfru

Svedbom , V
 Hej dunkom

Svedlund, K.
 Låt mig växa stilla

Sylvain, J.
 Rumba Zorina
Säg det i toner

Söderman, A.
 Ett bondbröllop
I månans skimmer
Längtan
Nog minns jag hur det var

Söderlund, L.B.
 Fly fly från dig själv
Får jag lämna några blommor
Inte ens
Nattmusik

Tangen, A.
 Spillemanshambo

Taube, E.
 Byssan lull
Calle Schewens vals
En dag med Rönnerdahl
Kom i min famn
Nocturne
Så länge skutan kan gå
Så skimrande

Tauro, E.
 Höstvisa

Tullberg, H.
 Kristallen den fina

Tureson, G.
 Jag väntar vid milan
Flickan från Backafall

Törnudd, A.
 Fridolin dansar
Kitkat katkat

Veit, F.
 Skarn bassen og Rosen

Wennerberg, G.
 Davids psalm 150
Frihetshymn
Min ros
Sommarsöndag

Westman, T.
 Klockorna

Wetterling, H.
 Klara stjärna
Älskvärda flicka

Wideen, I.
 Sommarfrid i Solelid
Spelemans visa
Tallarnas barr

Widlund, G.
 Jämtländsk brudmarsch

Widner, I.
 Milorna flämta
Spel-Olles gånglåt

Witt, F.
Nur im Herlen
Wohlfart Ballad

Zeller, C.
 Farfars sång ur op. Fågelhandlaren

Åström, W.
 Hjärtats sagaKörens styrelse 1983—84.
     Sittande fr. v.: Cay Sundstén sekreterare, John Nybacka dirigent, Lars Edman ordförande.
     Stående fr. v.: Ralf Hästbacka vicekass., Daniel Lindgrén viceordf., Anders Nyman kassaförvaltare. Frånvarande Ralf Häggblom klubbm.

(Inf. 2005-08-25.)

 

Lars Edman (1984) Nykarleby manskör r.f. 1934—1984.
Stig Haglund digitaliserade.