Krönika/Tuva Korsström  
FREDAGEN DEN 30 JANUARI 1989
     

Topelius
försätter
Finland i rus

   inland går i jubileumsrus. Den 14 januari i år skulle Zachris Topelius ha fyllt 180. Det är 100 år sen han dog. Än sen, skulle man tycka. Men detta jubileum firas med påtaglig iver, med fester, utställningar, bokutgivning och medaljer. "Fältskärns berättelser" säljer minst tio exemplar om dagen, meddelar huvudstadens största bokhandel. Damtidningarna introducerar Topeliusmode och Topeliusinredning. Svenska Teatern i Helsingfors presenterar Topelii liv och verk som musikal. Tablå efter tablå snurrar fram på Skillnadens vridscen: barndomen i det idylliska Kuddnäs, mötet med Runeberg och de store i Lördagssällskapet, romans och giftermål, journalisten, romanförfattaren, dramatikern, librettisten, skalden, psalmdiktaren, dagboksskrivaren, kvinnosaksmannen, folkbildaren. Det hela tar över tre timmar. Han var ju så mycket mer än sagofarbror. Det förblivande intrycket gör sångerna. "Lasse liten", "Giv mig ej glans", "Sylvias julvisa", "Sov, du lilla vide ung" framförs svängigt och modernt. Trots soundet finner sig de något äldre i publiken nostalgiskt förpassade tillbaka till folkskolans och barndomshemmets trygga värld.

jälv känner jag en klump i halsen, trots att jag hatade 50-talets folkskola med dess svettluktande morgonböner, dess utantillrabbel, dess sentimentala fosterländskhet och dess kadaverdisciplin. Jag ogillade speciellt sång, gymnastik, handarbete och geografi, det sista på grund av min oförmåga att lära mig namnen i det insjösystem som Topelius besjungit. Däremot älskade jag nästan alla Topelius sagor, också de mest gudsnådeliga och moraliserande. Jag läste "Fältskärns berättelser" och "Stjärnornas kungabarn" gång på gång. Min barndom var inte särskilt trygg, men det fanns en trygghet i läsningen och speciellt i de stora berättelserna. Topelius hör till de stora berättarna, liksom Charles Dickens och Selma Lagerlöf. De stora berättarna har förmågan att skapa figurer som blir verkligare än verkligheten och som formar vårt sätt att tänka. Uriah Heep. Gösta Berling, jesuitmunken Hieronymus lever

 vidare i oss, kanske utan att vi märker det. När EU-debatten gick som hetast för några år sedan förvånades jag av mina landsmäns fientlighet mot "katolikerna" i Sydeuropa. Såvitt jag vet har finländarna just inga aktuella upplevelser av katolicismen. Då mindes jag plötsligt pater Hieronymus och den skräck för de illsluga papisterna som har matats i generation efter generation av Topeliusläsare. Hieronymus arketypiska motpol finns inte i "Fältskärns berättelser" utan i "Boken om vart land". Där presenteras Matti, urtypen för den finske mannen. "Matti är en så genomärlig man, att han måste låna ordet tjuv från ett annat språk", skriver Topelius. Matti är sävlig, stark, envis men också lättlurad, kanske litet dum. I allt är han en motsats till den svekfulle sydlänningen. "Boken om vårt land" är ett pedagogiskt destillat av Topelius sånger, berättelser och krönikor. Den var obligatorisk läsning i folkskolorna i årtionden. När jag läser om den på nytt märker jag att den är betydligt roligare läsning än de flesta grundskoleböcker. Den är dessutom bedövande konsekvent i stil och livssyn.

opeliusåret kan ses som en stor nostalgitripp tillbaka till en tid då det fanns normer, familjelycka, en Gud och ett fosterland att älska. Vad finländarna firar med detta av allt att döma så nödvändiga jubileum är bilden av den följdriktiga helhet som en gång var,
  
Zachris Topelius föddes för 180 år sedan.
  
innan den slogs sönder av det moderna. Topelius är dessutom en lagom bortglömd storman. Han bjuder på överraskningar, och kulten kring honom är mindre pompös än Runebergskulten. Medan Runeberg står högt på sin piedestal i Esplanadparken i Helsingfors, har Topelius hedrats med skulpturen "Saga och sanning", två nakna flickgestalter som på sin tid väckte indignation. Helsingfors damer beslöt förära Topelius ett mera passande och porträttlikt monument på en annan plats i staden. Omgiven av lyssnade barn sitter han där på en liten skärv mitt i trafikbruset – sagofarbrorn.

Tuva Korsström är kulturjournalist
på Hufvudstadsbladet


Tuva Korsström, Hufvudstadsbladet, Fredagen den 30 januari 1998.
Jorma Metso digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2007-05-13, rev. 2019-03-24.)