Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad av Einar Hedström

Fredrik Adolf Wiblingen 1798

Charta Öfver NY=CARLEBY Affattad af Landtmätaren Wislander. Original Chartan förvaras vid Öfverintendens Contoret hvarefter denna Copia är tagen Anno 1798 af F. A.Wiblingen.Förklaringar

-Kartan verkar vara kopierad av författaren eftersom det i nedre högra hörnet står ”Einar Hedström 1931”.
- För pekaren över texterna för att läsa vad som står skrivet. Du länkas ej vidare.
- Blå punkt betyder brunn.


Charta Öfver NY=CARLEBY Affattad af Landtmätaren Wislander. Original Chartan förvaras vid Öfverintendens Contoret hvarefter denna Copia är tagen Anno 1798 af F. A.Wiblingen. BESKRIFNINGEN A, Rådhuset  B, Klockstapelen  C, Perdagogii  D, SochneÄngar [?] Neijon Fisket Dels [?] Dels Stads Ägor På Denna Sidan Nycarleby stads Ägor Här in Till  alt Hit Sill Fisket [tycker jag det ser ut som, men det bör vara Sik Fisket] Laxfisket Stads Öhren Einar Hedström 1931 Ny=Carle  By  Elf Väg till Jacob Stad gamla CArleby Tullstuga Kyrkotorget Torg Väg til Kyrkovall Väg til Lappå Socken [Skala med totallängd 200 alnar, vilket mosvarar ca 120m.] Einar Hedström (1958) Nykarleby min barndoms och min ungdoms stad, bilaga. Originalstorlek 265x355 mm.


Ungefärliga tomtnummer kvartersvis räknat från älven västerut:
  -1—15
-20—32
-33—54
-55—79
De övriga finns ovanför stadsbäcken.

Tomtnumrering kan du se på detalj ur Gyldéns stadsplan från 1841, men om du klickar på numren kommer du till texten som hör till ”Gårdsägare 1810—1858”. Möjligt att numreringen skiljer sig på något ställe.Läs mer:
Tillhörande ägarlängd.
Jämförelse mellan Gyldéns stadsplan från 1841 och staden idag.
Fotografi av Lars Pensar på något som kan vara resterna av en av brunnarna närmast kyrkan.
Innehållsförteckning tillkapitlet Kartor.