Rådhusgalleriet husvillt till hösten

Nykarleby. Handelshögskolan far iväg med utställningsutrymmen.

Nykarleby kan ännu en gång bli tvungen att söka efter nya utrymmen för sitt galleri. När Hanken flyttar in till gamla Rådhusgalleriet i höst kan Rådhusgalleriet hamna på bar backe. Och något nytt galleri har man inte just nu.

Enligt stadsingenjör Gustav Hofman kan man inte ha båda verksamheterna i samma lokal. Av samma åsikt är museiamanuens Johan Wikar [som sedermera blev ”båthandlare”] som säger att det börjar bli dags att se sig om efter nya lokaler för utställningsverksamheten. Och det kommer inte att bli någon lätt sak. Tomma lokaler som passar för ett galleri växer minsann inte på träd i Nykarleby.

– Nykarleby kan heller inte med hedern i behåll vara utan galleri. Eftersom det finns en konstskola i Nykarleby har staden också ansvar att hålla sig med ett galleri för utställningar, anser Johan Wikar. Ännu har vi inte hunnit tänka på hur vi ska lösa saken men under vårens lopp måste vi hitta på något.

Wikar kan tänka sig att ha ett gemensamt galleri med konstskolan. Men innanför skolans väggar finns knappast några lediga utrymmen. Han menar att det är i stan man måste hitta en lämplig lokal.

Han nämner att gamla köttkontrollen som står intill Nykarleby museum kunde vara ett lämpligt ställe.

– Det är ett intressant hus som skulle passa. Att hyra på den privata marknaden blir för dyrt, tror Wikar som trots allt håller ögonen på ett par tomma affärslokaler.

Men just nu inrymmer ”köttkontrollen” ett [embryo till] tekniskt museum med bland annat Österbottniska Postens gamla tryckpressar. Men i och med att stan äger huset skulle det vara ett vettigt alternativ för galleriet.

Kultursektionen i Nykarleby kan få ta fram trollstaven eller åtminstone ljus och lykta för att hitta lämpliga utställningsutrymmen.

Men innan staden slänger ut Rådhusgalleriet och börjar ställa i ordning undervisningsutrymmen i rådhuset för Hankens räkning måste man enligt Hofman vara säker på att Handelshögskolan verkligen kommer till Nykarleby. En förutsättning för start är förstås att tillräckligt många elever söker sig till Nykarleby för att studera företagskunskap. När den saken är klar kommer staden bland annat renovera och fixa sociala utrymmen. Men han tror inte att både Hanken och Rådhusgalleriet kan verka innanför samma väggar.

– Antingen skall salarna vara undervisningsutrymmen eller så skall de fungera som galleri, säger Gustav Hofman.

Johan Wikar uppger att man har bokat utställningar till juli men därefter är det stopp.

Att Rådhusgalleriet skulle få flytta till sina gamla domäner och bli Galleri Viktor på nytt är också orealistiskt eftersom huset på Normens gårdsplan är upptaget.


Från och med i höst kommer Handelshögskolan att flytta in i rådhuset. Det betyder att Rådhusgalleriet får flytta ut.

 


Gamla köttkontrollen kan bli ett nytt galleri i Nykarleby.


Leif Sjöholm, Jakobstads Tidning den 16 mars 2002.
Margite Enlund tillhandahöll. Varför Hanken inte kom och Rådhusgalleriet fortfarande är aktivt, vet jag inte.


Läs mer:
Rådhusgalleriet.
Galleri Viktor.
Köttkontrollen.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2021-01-07, rev. 2021-04-05 .)