AB Svanmet OY och Juro Clean

Kvarnvägen 7Några milstolpar

  • 1994 startade företaget sin verksamhet i Monäs.
  • 1996 bildades Ab Svanmet Oy av Henrik Svanbäck.
  • 2002 flyttades verksamheten till nya produktionsutrymmen om ca 600 m² på Kvarnvägen, ca 6 anställda.
  • 2006 förstorades produktionsutrymmena och uppgick till ca 1 000 m², ca 10 anställda.
  • 2010 förstorades produktionsutrymmena ytterligare och hallen är idag ca 1 500 m², ca 15 anställda. (Notera korrelationen 100 m²/anställd!)

Från företagets webbplats.Fasad mot Kvarnvägen/väster och söder i juli 2016. Prydliga träd och gräsmattor. Notera att trots att hallen är uppförd i tre etapper, så ser den enhetlig ut! Grannen återvinningsstationens staket i högerkant. Förstoring.Fasad mot gården/öster i juli 2016. Förstoring.

 

Artiklar

 
Från företagets webbplats 2020

 


*     *     *

Från företagets webbplats

Ab Svanmet Oy är ett stabilt familjeföretag som verkar inom metallbranschen. Företaget grundades 1994 av ägaren Henrik Svanbäck.

Företaget är specialiserat på tillverkning av cisterner och stålkonstruktioner i järn, rostfritt stål och HST. Kunderna utgörs idag av lokala företag och industrier.

Nyckelfaktorer i vår verksamhet är en kompetent personal i en god arbetsmiljö, samt en ständig utveckling av vår kunskap och våra arbetsprocesser. En modern maskinpark i optimerade utrymmen säkerställer vår goda kvalitet.


(Inf. 2020-11-16.)Läs mer:
Företagen på Kampen.
Företagets webbplats.
(Inf. 2020-11-16, rev. 2021-01-02 .)