Gårdar byter ägare

     Amanda Nygrens gård och tomt inropades på torsdagen av Rafael Sjöholm från Socklot för 14.000 mk.
     Den av Lars Marklund salubjudna gården på Frill har köpts av småföretagare Luoma.
     För någon tid sedan sålde Hjalmar Kallvik sin gård vid [nordvästra] hörnet av Ban- och G. Adolfsgatan åt försäljaren Henry Blomkvist.


Österbottniska Posten nr 19/1965.
Lars Pensar tillhandahöll och fick via Per Backlund reda på att Marklunds/Luomas gård fanns på Jöns Drakes väg 15, där Anders Fors byggde den nuvarande gården.


Tomt nr 57 vid korsningen Gustav Adolfs- och Borgaregatan 12 (Nygrens/ Sjöholms) inropades av skepparen Carl Johan Pettersson på den första tomtauktionen som hölls den 28 juli 1858. År 1884 var den till salu. Det kan vara då som postiljon Häggström blev ägare. Gården revs någon gång mellan 1967 och slutet på 1960-talet. Tomten stod därefter obebyggd och blev allt mer djungellik tills ett byte kom till stånd mellan staden och AB Bröderna Sjöholm. De senare blev ägare till f.d. samskoltomten. På den här tomten uppförde staden 1992 hyreshuset Fastighets Ab Källbacken. Gleisners gård i vänsterkant. Slående likhet med Källströms gård.


Helena Haglund tillhandahöll bild ur Holger Haglunds samlingar.
(Bild inf. 2006-10-20.)


*     *     *

Systrarna Nygren

Mina bästa barndomsår levde jag i bästa ”Bullerbyanda”, så stadsflicka jag var. För jag hade lyckan att bo i hörnet av Borgaregatan och Gustav Adolfsgatan mitt emot Brita och Manda Nygren.

Nu som gammal, märker jag hur viktiga de två var för mig. Tänk att jag, mitt i stan, hade min egen ”föuskappa”, som hängde och väntade tills jag fick springa över gatan till kvällsmjölkningen och kossorna Emma, Sanna och Duva! Ibland hade de en kalv som sög på mina fingrar, en gris som ”nöffade” och bökade och så katten Mira, som jag lyckades mjölka en skvätt mjölk åt i en skopa! Och tröskverket på hösten! Och Brita som sjöng ”Litet bo jag sätta vill” för mig.

Över allt detta pilade ladusvalorna och min värld var just då så trygg utan krig och utan sorger.
Nygrens uthus med fähus. Detalj ur kort nr 13955.


Kerstin Åström.
(Inf. 2014-11-03.)


Läs mer:
Omröstning i Nkby om tomtbytesaffär av Karl-Erik Wikström.
Amanda Nygren omhändertog Selim Segerstam efter att han blivit föräldralös.
Minnesruna över Häggströms son Oskar.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2005-11-13/HK, rev. 2024-02-27 .)