Österbottniska Posten
april 1898


     Järnvägslinjens sträckning genom staden är numera definitivt bestämd av hrr stadsfullmäktige. Linjen kommer att dragas längs Södra tvärgatan [Bangatan] till hörnet av Herkepeus´ska gården, därifrån till ändan av Kyrkogatan, utefter vilken linjen går emellan rådhusgården och handl. Kisors gård med en skärning av 0,6 m. Efter att hava skurit tvärs över Södra torggatan [Sollefteågatan] går linjen något in på Kyrkplan och ned mot stora bron.
[Lördagen den 2 april.]

[Den smalspåriga järnvägen.]     Tanken att inköpa Kuddnäs, för att därav skapa ett skaldeminne, synes ha väckts, sannolikt för första gången. En artikel, behandlande frågan, hade ingått i Nya Pressen för den 13 dennes och införes i helhet i ÖP. V. K. E. Wichman kommenterar artikeln och anser att saken bör föras vidare av inflytelserika personer i huvudstaden, särskilt så länge skaldens åldriga syster ännu är i livet och kan lämna upplysningar om det forna hemmet.
[Lördagen den 16 april.]

[36 år senare, 1934 invigdes museet.]


     Stadsfullmäktige beslöto å sammanträde den 17 på förslag av järnvägsbyggnadsstyrelsen att den för järnvägsspårets skull nödvändiga förstärkningen av stora bron skall utföras av järn. Kostnaden för partiell ombyggnad med järnunderlag hade av ing. Saxén beräknats till 24 500 mk.
[Lördagen den 23 april.]


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
Lars pensar digitaliserade och tillhandahöll
(Inf. 2004-09-19, rev. 2019-11-27 .)