Tema hästar


Ulf Harjulin, son till Lennart som figurerar en hel del i nedanstående, visste berätta att en hittills oidentifierad travare var hans fars hingst Stråhl och att fotot var taget någon gång mellan 1945 och -47. Jag bad då Stig Haglund att söka hästrelaterade artiklar i Österbottniska Posten unde de åren. En del resultat för hästar som inte var hemma från orten utelämnade. Det finns en del bortfallna tecken som ersatts med ?. Nr 22/45 införd vid ett senare tillfälle.

 

 

 

Nr 9/1945.


*        *        *


Travtävling.

Senaste söndag hade Nykarleby lantmannagille anordnat travtävling vid Åminne. Detta var ju nånting nytt på orten, då en travtävlan inte hållits på ett trettiotal år. Arrangemangen var goda och en talrik publik hade mött upp för att få se den ädla hästen trava. Banan var ej i bästa skick, men om man tar i betraktande hur svårt arrangörerna hade att taga upp en bana, då på senaste tid rikligt med vatten funnits på isen, så måste man säga att banan var i nöjaktigt skick. På kvällen hölls soaré med prisutdelning på Karleborg, vilken även var talrikt besökt. De vid tävlingen uppnådda resultaten blevo:

Hård serie med tiden 3,35 och bättre:

Serie 3,35—3,50. 3) h. Stråhl äg. L. Harjulin.

Serie 3,50 och sämre: 3) st. L. V. Buuna [?] äg. H. Forsgård Nykarleby.

Unghästar: 1) h. Asroni Janky äg. R.[unar] Juthbacka Nykarleby.

Nr 10/1945.

 

*        *        *


Till betäckning upplåtes den med erkänd god härstamning

Travar- och avelshingsten

Stråhl 3959.

     Född 1937, höjd 159 cm, vikt 595 kg, prov gångtid 7,20, travtid 2 km 3,30. God typ, goda ben och hovar, ett enastående gott lynne och körlag.

Drog 8 trappor, I brvkl. 19 p. II kl. tävl., gott III pr.

Far: travar- och den erkänt goda avelshingsten I pr. i arb.tävl. Pensas-Osmo 3531, f.f. travaren Pensas 3049, ff.f. stortravaren Erakko 1807, ffff. Eino-Vaka 25, Liina E. P. 69, Virma 1390, Tammi 243, Viljo II 1229, Viljo 737.

Mor: II pr. stamb. I pr. avelsstoet Saga 1509 V, mm Strimma 1071, m.f, M. E. Hurtig 1560, mf f. Sapu-Sointo 207, Sorja S. Ö. 25 a, Liina S. Ö. 334, Timo 2376.

Sedan kommer Lahja Si.t.[?] 640 både från Mors och Fars sida. Dräktighetsprocenten 77,3.

     Betäckningsavgift 700 mk, vid fölfall 800 mk. Förnyelse gratis. Icke dräktiga ston från senaste år 500 mk i språngavgift.

L E N N A R T  H A R J U L I N.
Tel. Nykarleby 38.


Att numren är stamboksnummer och att kombinationer med f betyder farfar, farfarsfar o.s.v. är klart, men S. Ö. är mer svårtolkat.


Österbottniska Posten, 1 juni 1945, nr 22, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-04-11.)

 


*        *        *


Hästutställning
och stambokstagning

En lyckad utställning av föl och ston ägde rum här senaste onsdag. Publiken var trots det kalla vädret talrik och följde intresserat och sakförståndigt med i bedömningen och proven.

De utställda fölen voro överlag välskötta och vackra. Av till stamboksintagning anmälda ston intogs 5 medan 24 föl prisbelönades.

I III klass tävlade dessutom stoet Kuvas Strimma 2769 V, ägare Hugo Forsgård, Forsby, och erhöll ett välförtjänt I pris.

Arrangemangen voro goda, domare voro statskontrollant Paasi Arpe, konsulent M. Karis och jordbrukaren Hugo Björk, veterinär dr Erik Åström och lokal domare jordbr. Johannes Björkman.

I stamboken intagna ston:

Singa, 53968, f. 1934, rfx, 150 cm. Prov 7,50—2,26, II kl., 15 ext. p. 145 p., f. Poika—, ff Sopun Kuva 1316, äg. Axel Liljedahl, Kovjoki.

[För en icke hästexpert är detta rätt kryptiskt, men jag tror att det i klartext står: Singa med stamboksnummer 53968, född 1934, färgen rödfux, mankhöjd 150 cm. Stoet förmådde att … Far Poika, farfar Sopun Kuva med stamboksnummer 1316, ägare Axel Liljedahl från Kovjoki.

[Hästar från Jeppo, Munsala, Oravais och Larsmo utelämnade.]

Ett av momenten för att komma med i stamboken var ”trappdragning”. Denna utfördes på Kyrkogatan i riktning rådhuset. Man testade hur många trappor, d.v.s. gråstensbalkar, hästen kunde dra.

Nr 24/1945.


*        *        *

Travtävling.

Nykarleby hästavelsförenings travtävling försiggick under idealiskt väder söndagen den 3 mars. Banan som försatts i förstklassigt skick, blev något sämre genom den snö, som föll natten mellan lördagen och söndagen. Ett stort antal hästar deltog, nämligen 22 st. Publiken uppgick till c:a 500 personer och följde intresserat med tävlingens förlopp.

Ett särskilt jämnt och vackert lopp presterade hingstarna E. O. Fonte och Tam, men även endel andra hästar och även nybörjare gjorde goda och vackra lopp.

Vandringspriset erövrades för ett år framåt av Munsala hästavelsförening med en sammanlagd tid av 11 min. 26,5 sek. Jeppo hästavelsförenings tid blev 11 min. 45,5 sek. och Nykarleby hästavelsförening 11 min. 56,4 sek. Således en ganska liten skillnad mellan föreningarna.

Följande resultat räknades med för tiden om vandringspriset: [Jeppo och Munsala utelämnade] hingsten Stråhl 3,45,1, hingsten Kohins, 4,05 och stoet Dimma, 4,06,3, från Nykarleby förening.

Fäljande tider uppnåddes i de olika serierna.

Unghästserien, 4 deltagare:

I pris, 500 mk, hingsten Aarini-Yanke, tid 2,01,8, äg. E[inar] Juthbacka, Nykarleby.

Serie I: över 4 min. och nybörjare, 11 hästar deltog:

V, st. Dimma, tid 4,06,3, äg. J. Björkman, Nykarleby.
VI, st. Lindros, tid 4,06,3, äg. J. Björkman, Nykarleby.
VII, st. E. T. Freja, tid 4,09,2 äg. E. Forsman, Nykarleby.
VIII, st. Sul?eime, tid 4,09,2 äg. G. Frostdahl, Nykarleby.
X, st. Snurran, 4,34,0, äg. E. Knuts, Nykarleby.
XI, st. Vera, 4,35,2, äg. J. Ahlskog, Nykarleby.

Serie II: 3,45—4 min. och nybörjare, 11 hästar deltog:
II pris, 600 mk, h. Stråhl, 3,45,1, Äg. L. Harjulin, Nykarleby.

Hårda serien, under 3,30 min.:

Nr 11/1946.

*        *        *

Sto- och fölutställning i Nykarleby.
9 ston i stambok, ett med II,
två med III pris Stråhl
3959 II pris omd. för
avkommegrupp.

I förra månaden hölls Svenska Österbottens Hästavelsförbund sto- och fölutställning i Nykarleby, där 43 hästar utom Stråhls avkommegrupp, som omfattade 25 hästar, uppisades. För intagning i stambok erbjöds 10 ston, varav 9 godkändes och premierades ett med II och två med III pris.

Saima, äg. E. Vikblom, Nisa, äg. J. Molin, Nykarleby, B?rma, äg. N. Bonäs, Nykarleby, U?fa, äg. V. Hermansson, Nykarleby, E?, äg. S. Björkman, Nykarleby, Lori, äg. A. Ek, Nykarleby, Flora, äg. A. Liljedahl, Nykarleby.

Vid utställningen uppvisades avkommegrupp efter hingsten Stråhl 3959, äg. L. Harjulin, Nykarleby. Gruppen omfattade 25 avkomlingar, därav 4 stamboksston. För gruppen fick Stråhl II pris och följande bedömning: Faderns typ bra nedärvd, medelstora med god rasprägel, ganska nöjaktig bruksprägel, något smal bringa, nkjt [?] grov lång hos en del öppenbyggd bål, brett vackert kors med ganska goda lårmuskler, ganska torra synnerligen väl ställda ben, framben något klena, hovarna oftast goda. Det betäckta stomaterialet under medelmåttan.

Föl uppvisades 31 och premierades följande:

1 åriga föl III pris: Glimmas-Stjärna far Herkules 3390 ägare E. Nylund, Pedersöre.

o.s.v.

Nr 7/1947.


När jag såg E. Nylund, Pedersöre, kollade jag med mamma om det kunde vara morfar Emil Nylund från Sundby. Och så var det, så därför fick Glimmas-Stjärna, som egentligen inte skulle vara med här, slinka med i alla fall.

Hon berättade också att en gång när familjen i början på 40-talet var på väg från Sundby till mormor Lina och moster Ingrid som bodde på ”Hagan”, stod Stråhl fridfullt och betade och Lennart var på gårdsplanen. Men när hingsten fick vittring, rymde han och försökte betäcka det förspända stoet. Även om det var dramatiskt slutade det lyckligt.

Utställningarna hölls på planen framför mejeriet.


Österbottniska Posten 1945–47.
Stig Haglund tillhandahöll.


Läs mer:
Hästar och ”hästkarar” av Åke Björklund.
Stambokstagning av Doris Liljeström.
Fler Tema.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2013-10-30, rev. 2024-04-28 .)