Förslag till ny stadsplan:

Plats för 10.000,
        på 7 kv.kilometer,
                parker, vägar


Som vi tidigare omtalat hade stadsstyrelsen i Nykarleby kallat stadsplanearkitekt Olli Wikstedt hit för att presentera den nya stadsplan han uppgjort förslag till. Under den tid planen varit framlagd har den inte rönt så stort intresse, men nu kom allmänheten upp — dessutom var såväl stadsfulläktige som -styrelse med.

Förslaget omfattar ett så pass stort område som hela sju kvadratkilometer och man skulle då komma att behöva mark av landskommunen. Drygt en tredjedel är avsett för tomter och hela 10.000 personer skulle få plats i staden.

I själva den gamla staden har arkitekten icke företagit några nämnvärda förändringar. Egnahemsområdena blir mera spridda. Vid järnvägen har planerats ett stort industriområde. [Förverkligat.] Endast inne i stadens centrum skulle högre hus få byggas, dock högst med tre våningar. [Det finns femvåningshus.] Förslaget upptar enplansvillor för hela periferin. Kvarteren är stora, och om man bygger maximalt på kvarteren i stadens centrum, får den nuvarande befolkningen rum i ett enda kvarter.

Bland de gårdar som planerats att bli flyttade märks också Brostugan som skulle få sin plats på bergsknallen invid bron. Arkitekt Wikstedt meddelade dock att det inte är nödvändigt att Brostugan byter plats. [Står kvar.] På den plats som hittills varit skridskobana skulle ett ämbetshus resas. [Förverkligat 1979.]

Beträffande kommunikationerna kan sägas att vägen från Kovjoki skulle förenas med jeppovägen i södra änden av Esplanaden, och därifrån skulle båda förenas med munsalavägen över dammen vid Joupers fabrik. [Juthbackabron en bit uppströms dammen färdigställdes 1986.]

Även vatten- och avloppssystemen var utritade, och staden skulle ha sitt vattentag nära Joupers [Anlades vid bad- och tvättinrättningen invid kraftverket.] med ett vattentorn på Källbacken och reningsstation [Färdigställdes 1974 nedanför gravgården.] för avloppsvattnet en bit längre ner efter älven.

Inte heller parkerna är bortglömda. Här och där finns på stadsplanen gröna oaser med lekplatser för barnen. Älvstränderna på båda sidor skall bli lummiga strandpromenader [Sträckan kraftverket—kyrkan anlades i samband med kraftverksbygget 1984. Sträckan Grev Tottgatan—Kuddnäs har varit under arbete i åtskilliga år.], och gatorna på Källbacken skall få planteringar mellan gång- och körbanorna. [Karleborgsgatan ombyggd enligt planerna.]

Sedan arkitekt Wikstedt presenterat sitt förslag till stadsplan blev diskussion och i allmänhet var man positiv. Det enda man verkligen kritiserade var att Kyrkogatan mellan Bankgatan och Sollefteågatan skulle sänkas. Man framhöll att denna gata under kyrktid är fullbesatt med bilar och att den tjänar ett syfte som parkeringsplats. Som kompensation till stängningen av denna gata skulle Sollefteågatan [Gatan enkelriktad mellan Storbron och Kyrkogatan sedan? Sommaren 1985 var den ännu inte enkelriktad.] och Bankgatorna breddas och eventuellt få enkelriktad trafik.

Seminariedirektor Hans v. Schantz hälsade välkommen till mötet, som hölls på rådhuset.Österbottniska Posten nr 17/1958.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Olli Wikstedts stadsplan av år 1965 av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-11-23.)