Misiones

Misiones, subtropisk provins i nordöstra Argentina, dit bl.a. finländare utvandrade i betydande antal under 1900-talets två första decennier. De uppmuntrades därtill av argentinska staten, som var intresserad av att befolka området med nordeuropéer och därför erbjöd mark gratis. Initiativtagare till denna utvandring, som skulle skapa ett Nueva Finlandia fjärran från politiskt förtryck, var från finländsk sida den kände zigenarforskaren Arthur Thesleff (se denne). Den första gruppen finländare, 112 män och 19 kvinnor, huvudsakligen rekryterade ur de högre samhällslagren och till 90 % finlandssvenskar, anlände till M. 1906, lockade av drömmen om ett Eldorado med snabbt förvärvad rikedom. De som tillhörde denna utvandrarkontingent saknade i allmänhet vana vid kroppsarbete, vilket här närmast bestod i att röja mark för odling i urskogen. En stor del av de först anlända lämnade därför M. eller förföll till alkoholism. Bättre rustade att möta svårigheterna (osunt klimat, parasiter m.m.) var de invandrare som kom senare i en jämn ström fram till 1920-t. Bland dem utgjordes majoriteten av finskspråkiga jordbrukare. Kolonisterna slog sig först på tobaksodling, men övergick snart till odling av yerba, en växt som ger en teliknande dryck (mate). Kolonin upplevde en glansperiod i slutet av 1920-t. och på 1930-t., men avfolkades därefter småningom (minskning från ca 400 pers. på 1930-t. till ca 100 på 1950-t. och ca 50 i början av 1970-t.); en betydande andel häri har prisfallet på yerba. De som i dag bor kvar lever under svåra ekonomiska och sociala förhållanden och är mest äldre personer (de flesta fortfarande finl. medborgare); emigranternas barn och barnbarn (av vilka endast få talar föräldrarnas modersmål) har till stor del sökt sig utkomst i städerna. (A. Öhmann, Enslingen i urskogen, 1911)


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Några av de lärare som utbildades vid Nykarleby seminarium emigrerade till M:
- Krokfors, Karl Ireneus
- Lindroos, Johan Emil
- Westerlund, Karl
Emigration i Uppslagsverket Finland.
Webbplatsen Finska utopisamhällen.
(Inf. 2005-05-29. rev. 2022-01-03 .)