Soklot

Namn på kartan: Björn, Digerträsk, Finnörs gräfven, Finnörsbacken, Frost, Gertruds, Gästgifvar, Harald, Hintz, Kackurdunt, Kackur-träsk, Kalfhagen, Karviken, Kuddnäs, Långberget, Mikkilä, Nikonen, Nisula, Norrsand, Nors, Nylunds, Rank, Sigfrids, Smeds, Soklot, Storberget, Storsunds hagen, Storträsk ängen, Storträsk, Södersand, Tallberget, Tornberget, Torp, Tåg, Wik och Åminnehagen.

Hela kartan.