Andrasjön

Namn på kartan: Agi[?], Alholmsbådan, Alön, Björkskär, Brudholmarne, Djupsten, Enbjörken, Högbacka, Kråkskärs fjärd, Lappen [Loppan], Larsholmen, Leppogubben, Limpan, Långön, Långörsfjärden, Majniemi, Markush., Mosahagan, Norrfjärden, Råholmen, Rödberget, Rödklubb., Rörgräfven, Nybackaholmen, Rödklubbsgrundet, Sandön, Skataberget, Smedsbacka, Stadsgr[undet], Stennäsberget, Storgrundet och Svartbådan. T.ex. Andrasjön och Nybacka saknas.

(Rev. 2016-02-21 .)

Hela kartan.