Torget
Gator från vänster till höger: Lilla Ågatan i nedre vänstra hörnet, Ågatan och Rådhusgatan och delar av Storgatan.
Uppifrån och ner: Norra Torggatan, Södra Torggatan och Södra gatan.
Rådhuset vid torgets östra sida. Nedanför det fanns apoteket. På tomt nr 14 står tomtens areal.

Torget var 36x47 eller 1692 m² stort och jämte Kyrkotorget stadens enda öppna plats. Tvärs över torget från dess östra till dess västra hörn gick allmänna landsvägen från Jakobstad till Vasa. Torget täckte nästan fullständigt den nuvarande [före detta] apotekstomten. En kil av nuvarande Kyrko- och Borgargatorna hörde även till torget, medan nordöstra delen av apotekstomten låg utanför detsamma.

Erik Birck (1980).

Hela kartan.