1808–09 års krig WSA1

En serie med kort från hela landet med minnesplatser från 1808–09 års krig. På samtliga kort står, förutom en beskrivning av motivet på finska och och en mer kortfattad på svenska: ”Hänvisas till general Hugo Schulmans arbete Striden om Finland”. Eftersom det ingår så många kort i serien fortsätter den på nästa albumblad. Korten är upplagda kronologiskt (i den ordning slagen stod), vilket innebär att korten från Juthas kommer först på nästa albumblad. Luckor är lämnade för eventuellt tillkommande kort.
Werner Söderström O. Y. — Foto Signe Brander. Troligen utgivna till 100-års jubileumet 1908.

  Haistila   Siikajoki
Siikajoki   Revolaks  
Lappo   Alavo  
Nästa serie