Krigsinvalidernas Lucia 1961

Det fanns ingen "officiell" Lucia det året.


Julfest för krigsinvaliderna

Senaste söndag hade Krigsinvalidernas damsektion inbjudit Nykarlebynejdens krigsinvalider med familjer till julfest i Församlingshemmet.
     Av nejdens omkring 70 invalider hade en stor del infunnit sig. Församligshemmets sal var nästan fullsatt när festen inleddes med adventpsalmen Bereden väg för Herran.
     Damsektionens ordf. fru D[agny] Hedström hälsade välkommen på finska och svenska och framförde en hälsning från krigsinvalidernas ordf. apot. M[ikael] Nylander, vilken var förhindrad att närvara. Fru Hedström uttalade sin glädje över att så många varit i tillfälle att komma med på festen.
     En stråkensemble bestående av lektor R. Ahlbeck med dotter och son samt lär. P. Tonberg spelade två stycken av J. H. Roman.
     Kring ljuset i världen, handens kristendom och vårt ansvar för de unga rörde sig lär. P. Tonbergs betraktelse. Han avslutade sitt anförande med Z. Topelius dikt Förbön för de lidande.
     Seminariets solokvartett sjöng två julsånger Härlig är jorden och Det är en ros utsprungen.
     Under pausen bjöds alla på kaffe. Barnen fick gottapåse och julkort. Samtalen var livliga. Frontkamraterna har många minnen.
     En psalm inledde andra delen av programmet. Lär. Ö[sten] Engström fängslade därefter publiken med att framföra ett avsnitt ur Bertil Malmbergs bok Åke och hans värld. Avsnittet behandlade den lille Åkes första besök i kyrkan och på vilket sätt han därvid prisade Gud.
     Till musik av stråktrion inträdde nu Lucian, Ann-Marie Nyman, åtföljd av sin tärna. Solokvartetten sjöng vackert Nu vaknen och glädjens! Lucia är här.
     Till sist visade poliskonst. S[ulo] Oksanen två konstnärliga filmer. Den ena med motiv från Munsala och den andra från Tottesunds 300-årsjubileum.
     S. Romar tackade på krigsinvalidernas vägnar för den trevliga julfesten.
     Som avslutning sjöngs psalmen Jesus från Nasaret.


B. A., Österbottniska Posten december 1961.Ann-Marie Nyman

Nykarlebys Lucia 1964: Anna-Lisa Söderlund med tärnorna Britt-Marie Eklund och Viveca Lundqvist.
"Stadsdirektör Finne får kaffe" lyder bildtexten i Ann-Maries fotoalbum.
Foto: Jakobstads Tidning?


Här är Ann-Mari i luciaklädsel, men, för att reda ut begreppen var hon luciatärna i Jakobstad 1964 och fungerade sen som lucia för JT-redaktionen som ombesörjde spektaklet runt Jakobstads lucia den tiden. Här på bildern som s.k."kaffelucia" för staden Jakobstads presidium i något sammanhang. Men före det hade hon i Nykarleby, t.ex. 1961 fungerat som lucia på Krigsinvalidernas fest, dessutom vid diverse tillfällen som vid någon rotaryjulfest och vid något annat liknande tillfälle.

Alltså i samma funktion som "luciaflickor" sedan 1800-talets slut på skoljulfester och liknande, figurerat ni Nykarleby. I och för sig är de ju lika goda som de lucior som sen 1950 figurerat i regi från Josef Herler och NIK till i dag Lions regi.

Egentligen borde man kanske i stället för Nykarleby Lucia tala om NIK:s, JT:s, Arbis och Lions lucia i Nykarleby, och eftersom julfesterna med lucia varit officiella kunde man tala om Normens, Nykterhetsföreningens, Högstadiets lucia och en mängd andra lucior som under drygt hundra års tid upprätthållit luciatraditionen.


Stig Haglund tillhandahöll notis ur ÖP och Lars Pensar foto tillhörigt Ann-Mari Bertlin samt kommenterade det.


Läs mer:
I brist på något om krigsinvaliderna: Nykarlebynejdens krigsveteraner.
Så blev det åter ett uppehåll och 1963 års Lucia blev Heidi Söderlund.
Övriga Lucior.
(Inf. 2006-10-13, publ. 2006-12-04.)