RAFAEL AHLBECK


Lektor Rafael Ahlbeck, en av de inflytelserikaste gestalterna inom finlandssvenskt musikliv, avled den 7 september [2004], 94 år gammal.

   
Rafael Ahlbeck 1910-2004.
Rafael Ahlbeck 1910–2004
[Foto: Leif Sjöholm.]

Han utnämndes till lektor i musik vid Nykarleby seminarium 1939, men det egentliga arbetet kom igång först efter fullgjord fronttjänst. Ahlbeck gjorde musikundervisningen till en hörnsten vid seminariet; så kallade blindpipor passerade inträdesförhörens nålsöga endast om de i övrigt var extremt begåvade. Fram till pensioneringen 1971, identisk med nedläggningen av seminariet, utbildade Ahlbeck ett stort antal lärare, som blev hängivna musikledare i bygderna. Bredden kompletterades av dem som blev hel- eller halvprofessionella musiker, dirigenter och sångare. Själv var Ahlbeck en energisk dirigent för olika orkestrar och körer, och hans kompositioner och arrangemang har blivit mycket uppskattade. Han kombinerade ett djupt intresse för folkmusik med omutliga kvalitetskrav.

Rafael Ahlbeck avlade folkskollärarexamen 1932 och musiklärarexamen 1937. Hans violinlärare var Leo Fruntek, och violinspelet förblev alltid centralt för hans personliga ambitioner.

Efter pensioneringen gjorde han färdig sin fil. mag. med en diger avhandling om musiklivet vid seminariet. Sitt intresse för fysisk aktivitet och sin intellektuella vitalitet bevarade han fram till de sista veckorna. Sommarstället på Kubban i Nykarleby skärgård var för honom ett kärt fritidsintresse. Många av hans vänner är redan borta, men han sörjs av dem som är kvar och av sin familj: hustru, barn, barnbarn och barnbarnsbarn.Rabbe Forsman [svärson], Jakobstads Tidning 9 september 2004. Runan publicerades även i SFV-kalender 2005.
Lars Pensar tillhandahöll text och Stig Haglund foto.


Läs mer:
Hedersbevisning. För de stupades minne och deras anhöriga. 1941
Seminariets lärarkollegium 1948.
Ett vykort skrivet av familjen Ahlbeck år 1955.
Ahlbeck stod för musiken vid De Gamlas Hems 30-årsfest år 1963.
Ahlbeck framförde program i samband med 350-årsfestligheterna 1970.
Ahlbeck har tonsatt Nykarlebyvisan av Gunnar Levlin
Ahlbeck i Historier ur en gammal burk av Michael Eriksson.
Ahlbeck i Westerlund flyttar och far av Håkan Anttila.
Nykarleby stråkorkester 1970—1995 av Pehr Tonberg.
Ahlbeck i Så fostras en folkskollärare. Ett filmreportage från Nykarleby seminarium 1963.
Ahlbeck av Caj Ehrstedt.
Samtliga sidor där Ahlbeck nämns.

Sören Lillkung (1995) Rafael Ahlbeck ‐ en sann musiker! Slutarbete vid Sibeliusakademin, 22 sidor.
(Inf. 2004-10-31, rev. 2022-03-16 .)