VILLE DE NY-CARLEBY (Finlande)

Ville de Ny-Carleby. Teckning av Lauvergne 1839, litograferad av Tirpenne, Paris. Ingår i Joseph-Paul Gaimard, Voyages en Scandinavie en Laponie. ... Atlas Historique et Pittoresque*. Om staden säges: ”Elle fut bâtie per Gustave-Adolphe, et reçut des priviléges en 1620. Son Port renferme un chantier de construction navale”, d.v.s. att staden grundlades av Gustav Adolf och fick sina privilegier 1620 och att dess hamn omfattar ett skeppsvarv. I Gaimards expedition ingick konstnärerna Mayer, Lauvergne och Giraud, som gjorde skisser av märkliga platser, personer och föremål för att efter hemkomsten bearbeta dem. Minnesbilden svek ibland; här rinner älven åt fel håll. Endast sex andra städer [en av dem var Tammerfors, känner någon till de övriga?] i Finland avbildades, men ej någon annan i Österbotten.

Erik Birck, Nykarleby stads historia del II.


*Nästan hela titeln: Voyages [de la commission scientifique du nord] en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feröe, pendant les années 1838-40, sur la corvette la Recherche, commandée par M. Fabore; publ. ... sous la direction de P. Gaimard. : Atlas historique et pittoresque.


Mitt exemplar är sedan den 19 oktober 2002 inte det nytryck som Sparbanken Deposita lät göra 1986, utan i stället äkta vara! Varje gång jag de senaste 4–5 åren besökt Hagelstams antikvariat i Helsingfors har jag tittat på litografin, men nu kunde jag inte hålla mig längre från att bli lycklig ägare. Originalstorlek ca 495x330 mm, beskuren.
För pekaren över de grå streckena vid över- och underkanterna för att läsa texterna. Du länkas ej vidare. Ungefär samma vy 1973.

VOYAGES EN SCANDINAVIE EN LAPONIE, etc. ATLAS PITTORESQUE Dessiné par Lauvergne. Paris _ Arthus Bertrand éditeur. Lith. par Tirpenne. Londres. Ackermann & Co. 96 Stand. Imp. par Lemercier à Paris. VILLE DE NY-CARLEBY (Finlande)
En kolorerad variant. Förstoring.


Läs mer:
Magasinet väster om kyrkan.
Einar Hedströms återblick på den gamla staden.
Apropå ”koddona”: Som vallpojke och ”kuddhöling” i Nykarleby på 1890-talet av J. L. Birck.
(Rev. 2020-10-09 .)