Färdbeskrivning Nykarleby—Helsingfors


Av Zacharias Topelius uppgjord färdbeskrivning för sin småkusin Louise Kerrman-Granholm som skulle göra sin första resa till Helsingfors från Nykarleby. Topelius har namngivit gästgivargårdarna och de skilda hållens längd, kyrkor längs vägen och backigheten.

Genom järnvägen Helsingfors—Tavastehus från år 1861 (1862 öppnad för trafik), hade vägen blivit betydligt snabbare då ett halvt dussin byten av skjutshästar gjorts obehövliga med den nya järnvägssträckningen.

 

[Länkarna leder till noteringar om gästgivargårdarna i Topelius dagböcker. 1 finsk verst= 1068,85 m.]

Nykarleby

verst
 
Juthas3 ½ 
Kaup11 ¼ 
Ekola11¼Härmä kyrka
Markula16½ 
Lill Pukkilä17 Kauhava kyrka
Ala Saari 17½Lappo kyrka
Toppari14  
Salmi14  
Rasinperä12½Kuortane kyrka
Kahra11¼ 
Härkönen15  
Harjumäki15 Alavo kyrka
Tulijoki10  
Kanganpää17½Virdois kyrka
Wisuvesi15           Toriseva sjö
Mustajärvi10  
Ruhala12½Ruovesi kyrka
Kallenautio18¾ 
Ohrivesi18¾Orivesi kyrka
Ponsa16¼ 
Huutijärvi16 Obs! Detta håll är backigast på hela vägen.
Onckala16 efter Huutijärvi upphör de stora backarna.
Ilmoila16  
Walda15  
Tavastehus13  
Jernväg100  
Hfors  Kärrvägens längd är alltså summa 363 ½ Verst.
   Järnvägens längd 100 verst
= 463 ½ verst
   Skjutslegan för hela vägsträckan 9 Rubel 31 Kopek. I finska mark silverkurs 37 mark 20 penni ungefär.*                       *                       *


Resan kan tidigast gjorts 1864 när Finl. Fick eget silvermynt. Antagligen finns brevets datum i samlingar av ZTs brev. Louise är tydligen gift när resan företas, gissar på rätt nygift när hon företar sin första resa till småkusinen i Helsingfors.


Lars Pensar digitaliserade, tillhandahöll och kommenterade.


Läs mer:
En bilresa på de minnesrika vägarna i Herrar och herrgårdar av Paul Nyberg.
(Inf. 2007-01-23, rev. 2007-01-25)