Förberedelse inför
Venetiansk afton
1968


Jag minns också den där Venetsianska aftonen som hölls i Topeliparken. Pappa hade tillsammans med Hugo Gleisner och Ernst Eng som var slaktare plus några andra gubbar ordnat med ”helstekt oxe”, som egentligen var filéerna av en kviga. De höll på och förberedde ”oxen” hela dagen vid Idrottsgården, där de grävt en grop och gjort en glödbädd och stekte. Den ville aldrig bli riktigt genomstekt, den där ”oxen”. En del blev bränt och resten halvrått. Det berodde nog till en del på att det inte var några riktiga kockar med, sa pappa efteråt. Svårt att ha jämn glöd så länge och dessutom blåste det. En viss åtgång hade köttet ändå på Venetianska aftonen, folk köpte utvalda bitar, för stycka kunde slaktarna. Vilka tider, det verkar ju inte så hemskt länge sen men för de yngre är det ju hedenhös ...  man börjar visst  bli gammal.  =)
”Grillgubbar” är från vänster Odd Övergaard, Ernst Eng, Nisse Nordling, Hugo Gleisner, Bernhard Eng, vet vem men inte namnet :-)  och den siste längst till höger är troligen Manne Bergman. Förstoring. Bernhards lastbil fattade eld 1939. 1923 dimitterades Bernhard Eng.
Grillköttet vänds av Bernhard och Ernst Eng. Förstoring.


Förmodligen en av de sista förevigade limonadkorgarna från Bock Bryggeri Ab i Vasa, för bryggeriet såldes i december samma år till Hartwall.

Paul Litens, Hugo Gleisner och Bernhard Eng i väntans tider.
Grillköttet avsmakas, Öyvind Övergaard. Förstoring.

[I bakgrunden vaktmästaren Runar Antttilas gård och uthus som stod ungefär vid Skogsvallens norra ände. Idrottsgården är så nybyggd att man ännu inte hunnit bli riktigt färdig med yttre arbeten.]


Solveig Sjöskog fotograferade, berättade och tillhandahöll.


Läs mer:
Venetiansk afton av Bo Kronqvist.
(Inf. 2012-05-20, rev. 2023-06-21 .)