Barnträdgården januari 1995


Korsningen Mathesiusgatan-Karleborgsgatan mot nordväst.
Foto: Lars Pensar.
För att se baracken på den nya platsen, för pekaren över bilden! Förstoring.
Foto: F.L. den 10 juli 2009.
(Inf. 2010-02-09.)


Efter att barnträdgården hållit till i gamla stationshuset och Björks gård vid korsningen Gustav Adolfsgatan-Sollefteågatan flyttade man 1966 till denna barack, stadens första hus med elvärme, trodde jag ända tills jag läste Rolf Herlers berättelse Krigsmånaderna i Nykarleby. ”Kaminerna” var stora som frysboxar och mycket användbara till torkning av pappslöjd och kläder. Farstun tillbyggdes i början på sjuttiotalet. I hörnrummet närmast fanns kombinerat kontor och sagoläsningsrum, i mitten allrum och längst bort omklädningsrum för personalen, förråd och personalingång. I bortre vänstra hörnet fanns kök och i hörnet till vänster toaletter med ljusgrönt sanitetsporslin modell mindre.

Jag gick två år i barnträdgården, från hösten 1968 till våren 1970, och trivdes förträffligt i allmänhet och i synnerhet de gånger Ulf Solvin och jag följde med när hans mamma Anna-Lisa skulle storstäda. Då fick vi ha den välfyllda Lego-lådan för oss själva under några timmar. Dagisavgiften betalades ej med bankgiro, i stället fick man ta med sig hem tomma små röda börsar med ett ”fönster” instoppade i i galonpåsar som skulle returneras fyllda med månadens avgift. På fastlagstisdagen var det slädparti.

När den nya barnträdgården byggdes på gamla stationsområdet 199X, blev byggnaden överflödig och NURK (ryttarklubben) köpte huset för 200 mark och flyttade det den 20 oktober 1995 till klubbens anläggning vid Kovjokivägen. Anna Lisa Blöth vidarebefordrade fakta från Nina Tiittanen (född Linqvist) ”som har en fenomenal ordning på historiken”.Gamla och nya barnträdgården 1995. Nu finns inget av dem kvar på platsen, så när som på staketet som omgärdar hundrastningshagen.
Foto: Tom Åström. (Inf. 2022-06-01.)


Det nya daghemmet, med 40 hörn sades det, drababdes av mögelproblem, utdömdes och revs vintern 2021/22. Våren 2022 stod det nya daghemmet Guldvinge klart vid Hökvägen intill omfartsvägen.


Läs mer:
Den första barnträdgården av Mikael Lönnbäck.
Ur fullmäktiges beslutsprotokoll den 4 april 1966.
Barnträdgård av element. 1966
Uusikaarlepyy rakentaa lastentarhan, vesijohtoja, katuja ja viemäreitä, Vaasa 1966.
Den nya barnträdgården i Österbottniska Posten 1966.
Några ord 1968.
Mathämtning.
En artikel i JT.
Gruppfoto från 1966 och Stefan Fors minnen.
ABI-82 gjorde ett besök.
Karta över NURK:s område.
Gruppfoton finns under Övriga.
(Rev. 2024-01-09 .)