FINLANDS RÖDA KORS

NYKARLEBY AVDELNING

HISTORIK 1953 – 2003

 

1950-talet

Doktor Sven Almqvist med fru Else var initiativtagare till grundandet av FRK Nykarleby avdelning, det initierande mötet hölls på Brostugan den 4 september 1953. Under efterkrigsåren sågs behov av humanitärt arbete lokalt och internationellt och FRK-verksamhet kom under dessa år igång även på många mindre orter. Tidigt omsatte man här RK-tanken att hjälpa varhelst hjälp behövs. Avdelningen hade redan 1958 192 medlemmar. Elna Andersson och Inger Engström, bägge idag aktiva styrelsemedlemmar, anslöt sig 1954 respektive 1957. Linnea Nordling, Anna Zittra, Hjördis Fors m.fl. omnämns även som tidiga styrelsemedlemmar.

  

Mannekäng på modevisning 1957.
Mannekäng på modevisning 1957.

Lekskolverksamhet kom från första början med i avdelningens program. Vänorten Sollefteå hade för ändamålet gett en donation 70.000 mk, för vilka skaffades inventarier. Man ordnade lokaliteter (gamla stationshuset) och anställde lekskoltant(-er). 30 barn var inskrivna. Julfester ordnades för barnen. En ny lekplats i Rummelbacken invigdes 1957 med festtåg genom staden, sagospel m.m. Medel för lekskolverksamheten skaffades via syförening, barnfester, basarer med lotteri, trettondagssoaréer (-baler) vid Rådhuset, modevisningar i Samskolan, pappersinsamling, påskbrasor (på isen) m.m. JT omnämner 1000 människor samlade på och invid älvbron, fullvuxna påskhäxor med kvastar och kopparpannor (uppbars bropenning), jättebrasor, karnevalstämning. Soaréerna strävade att få fram gammaldags stämning; prydliga servitriser i svarta klänningar med stärkta förkläden, diktläsning och Josef Herler som ledde gamla danser. Dansskola fanns även med i avdelningens program. Modeparaderna blev en tradition att förevisa aktuella vårmodet och samlade firmor även från Gamlakarleby och Jakobstad. Fru Else Almqvist visade under denna period prov på sällan skådad idérikedom och driftighet och lokalvdelningen hade en blomstringstid.

På 50-talet samlades första hjälpen intresserade för katastrofövning vid Pörkenäs. Sven Almqvist hade inrett sin privata Volvo PV för att även kunna sköta sjuktransporter. Blodtjänst, direkt blodgivning, fungerade i samband med Nykarleby Sjukhus. En första blodgivardag arrangerades 1959 på Kristliga folkhögskolan. Den tidens vänverksamhet bestod bl.a. av kaffebjudning för äldre vid Juthbacka semesterhem, personbilar skötte transporten av gästerna, ett tjugotal åldringar ihågkoms med julpaket etc. Hemsjukvårdskurs ordnades 1955; "varje husmor borde ha insikt i vård av sjuka". Katastrofhjälp för Ungern inbringade 1956 drygt 150.000 mk.Kaffebjudning för äldre på Juthbacka på 50-talet.
Kaffebjudning för äldre på Juthbacka på 50-talet.

 

1960-talet

Bror Sandström tillträdde som ordförande 1962 (ordf. t.o.m. 1988, styrelsemedlem t.o.m. 1998). Rakel Nyman, Elna Sigfrids, Göta Lundqvist och Elsa Eklund var några nya aktiva under 60-talet.

Lekskolan fortsatte i FRK avdelningens regi fram till slutet av 60-talet då staden tog vid, stadens anslag hade redan tidigare varit en förutsättning för verksamheten.

Fröken Agda Ström (frälsningssoldat, mångårig lekskoltant) hade 1963 som månadslön 80 mk men inför julen 1962 hade avdelningen varit generös och beviljat henne en julgåva à 2000 mk. Lekskolans julfester var ofta årets höjdpunkt. Även barnfester och basarer ordnades.

Mannekänguppvisningar ordnades s.g.s. årligen, behållningen var ca 300–500 mk per tillställning. Fruarna Jouper var ofta anlitade mannekänger. Klädinsamling, åldringskaffe vid Juthbacka semesterhem och utdelning av julpaket var exempel på social verksamhet. Blodgivningstillfällen ordnades regelbundet. Biafra-insamlingen 1968 inbringade 900 mk.

Intresse för ambulansverksamhet på orten hade funnits sedan slutet av 50-talet och kom mera organiserat igång 1964. Aktiva vid starten var bl.a. Bror Sandström, Alef Björk och Henry Grönlund. Som utryckningsfordon fanns en farmar-Peugeot och Nykarleby Sjukhus fungerade som larmcentral. Verksamheten kom att bedrivas länge helt på frivillig basis. Inger Engström ledde förstahjälpkurser.

Olika försäljning blev efter hand mera omfattande; lotter för Storlotteri, julkort, jultidningar och första hjälp lådor. Omnämnda samarbetspartners enligt kassaboken var bl.a. Brostugan, Hanséns café, Andelsringen, Nykarleby Allköp, Haglunds Livsmedel, Nykarleby Modeaffär, Herlers Bokhandel, Iris Blomsterhandel, Kemikalia, Övningsskolan, Udd Ram & Husgeråd.


Lekskolbarn på julfest 1960.
Lekskolbarn på julfest 1960.


Inger Engström som patient vid första hjälpen övning på 60-talet.
Inger Engström som patient vid första hjälpen övning på 60-talet.1970-talet

Bland nya aktiva i styrelsen kan nämnas Börje Haglund och Maj-Lis Sourander. Avdelningen hade 1974 121 medlemmar.

Internationella kriser kom via massmedia till folks kännedom, avdelningen gav bidrag för bl.a. Öst-Pakistan 1971, Vietnam 1972 och Rumänien 1977. En speciell fest ordnades vid högstadiet 1979 för Kampuchea och inbringade 2230 mk. Medverkande vid festen var bl.a. Nykarleby Storband (dir Y. Lund) och Manskör (dir J. Nybacka), Paul Forsgård, Gabor Rudas (Ungern) och Östen Engström.

Modevisningar, barnfester, blodgivningstillfällen och utdelning av julpaket var återkommande aktiviteter. Storlotterier och Mammutlotteri 1973 gav intäkter. Första hjälpen kunskaper betonades allt mera. Britt Nylunds och Britta Lidmans deltagande i kurser sponsorerades. FHJ-kurser ordnades även på Juthbacka bl.a. två kurser no 3 år 1974. Frihemmet tilldelades FRK-material. Första hjälp kassetter finns omnämnda. En kurs i hemsjukvård planerades i AI:s regi 1975.

Ambulansgruppen fick flera medlemmar. En ny Mercedes (50.000 mk) skaffades 1974. Man hade en avlönad disponent för ambulansverksamheten (150 mk/mån 1975).

Försålda produkter var bl.a. hyllnings- och kondoleansadresser, ljus, tvålar, reflexer, "röda kors", julkort, SOS-pass. Man sålde förbandsväskor, Röda Kors-väskor och -korgar, skyddsförbandsförpackningar, arbetsplatsväskor, båtväskor, bilens fhj-väskor och medicinskåp till privatpersoner och företag.

Omnämnda samarbetspartners var bl.a. Café Panorama, Esso-baren, Café Brostugan, Haglunds Livs, Wiiks Droghandel, Herlers bokhandel och ÖP.1980-talet

Bland nya aktiva i avdelningen kan nämnas Anna-Lisa Westberg, Maily Holmberg, Tore Björk, Harry och Marika Holmberg samt Peter Sandén, speciellt aktiva inom ambulans och första hjälpen. Harry Holmberg efterträdde Bror Sandström som ordförande 1988. Som ambulansförare fungerade även bl.a. Allan Erlund, Sven Aaltonen och Kenneth Karlsson. Veckoslutsdejouren, småningom två, kom på lönelista. HVC:s vaktmästare hade dejourfunktion dagtid, senare anställdes medikalvaktmästare. Nykarleby Ambulanstjänst fortsatte med verksamheten i privat regi 1988. En aktiv medlemsvärvningskampanj ägde rum under 80-talet och som mest hade avdelningen 292 medlemmar 1986.

Kampuchea engagerade även 1980, då en gammaldans som inbringade 6900 mk ordnades. Katastrofbidrag gavs även till Östra Afrika 1980 (3000 mk), Etiopien 1984 och en insamling för Rumänien ordnades 1989. Henry Grönlund var ansvarsperson för skolkampanjen och Hungerdagsinsamlingarna kom igång fr.o.m. 1981. Med skolelevers hjälp uppnåddes utmärkta resultat under de följande höstarna, rekordår var 1986 med 15.246 mk.

En lokalt ordnad första hjälpen III kurs 1982 blev startskott för en aktiv FHJ-grupp, som satsade på vidare skolning, kompletteringskurser, ny utrustning och även tävlingsverksamhet på FM-nivå. Putte Bäck och Gunilla Häggblom var då viktiga resurspersoner.


FHJ-grupp på 80-talet. (Kenneth Sundqvist, Anders Sundqvist, Putte Bäck och Gunilla Häggblom.)
FHJ-grupp på 80-talet. (Kenneth Sundqvist, Anders Sundqvist, Putte Bäck och Gunilla Häggblom.)


Mannekänguppvisningen 1983 var välbesökt och inbringade 3000 mk. En omfattande försäljningskatalog fanns uppgjord; man sålde medicinskåp, förstahjälpväskor, FHJ-kuddar, julkort och jultidningar, ljus, vaser och tröjor. Avdelningen deltog i Storlotterierna. Städning av torget efter höstmarknad blev en ny inkomstkälla. Avdelningen hade deltagare i fredskryssningen 1986 och i olika läger för unga och äldre.

En särskild Storinsamling ordnades 1987 och gav som resultat hela 25.000 mk, varav 17.000 mk användes för inskaffande av fem trygghetstelefoner med armband.

  
Flyktingmottagandet 1989.
Flyktingmottagandet 1989.

Flyktingmottagandet 1989 engagerade avdelningen, då anlände 21 vietnameser (sju familjer). Första inkvarteringen var på Folkhögskolan. Man arrangerade talkon för färdigställande av bostäder vid Hjortrongränd, insamling av kläder, möbler och husgeråd. Maily Holmberg (numera Ahlin) var då halvtidsanställd av staden som flyktingsamordnare. Ordnades och utbildades även vänfamiljer.

Samarbetspartners på 80-talet var bl.a. Sb Deposita, FBF, Nykarleby Apotek, Mickes Inn, Restaurang von Döbeln, HVC Cafeterian, Nykarleby Bokföringsbyrå, Fors Verkstad, Lepu Vattenledning, Prevex.


1990-talet

Som ordföranden har fungerat Harry Holmberg 1989–92, Marika Dahlskog 1993–96 och Carina Y Holm 1997–99. Styrelsen föryngrades, i ett skede ingick tre ungdomsmedlemmar. Avdelningen hade 1999 171 medlemmar, man hade då aktivt försökt värva nya medlemmar. Carina Holm och Irén Häger, senare även Gisela Neuman har varit viktiga resurspersoner vid startandet av barnklubben som med avbrott fungerat sedan 1994. Barn i åldrarna 7–10 år har samlats för olika hobbyverksamhet, utfärder och även lärt sig grunder i första hjälpen. Karleborg och Rådhuset har varit klubblokal.

Harry Holmberg gick GFL- (godkänd första hjälpen lärare) utbildningen 1993 och ett antal FHJ-kurser har hållits på orten. FHJ-gruppen var fortsatt aktiv under Putte Bäcks ledning. En katastrofövning ordnades 1991 i samarbete med HVC och Ambulanstjänst. En ny Anne-docka skaffades 1996 (kostnad 8000 mk). Mun mot mun-masker donerades 1997 till butiker och banker. Avdelningens beredskapsplan uppgjordes 1998. Specialskötare Trygve Eriksson höll vid höstmöte 1998 ett inspirerande föredrag kring första delvård, en verksamhet som numera kommit igång på orten.

Bidrag för Rumänien gavs -90, -91 och -95, för Rwanda 1994. Den allmänt engagerande Kosovo-insamlingen 1999 inbringade här 20.400 mk. Lågstadieeleverna vid Normen fortsatte göra fina insatser vid Hungerdagsinsamlingarna.

S.k. promenadkonserter ordnades i samarbete med ortens övriga lokalavdelningar 1993–95. Distriktets vårmöte 1994 hölls i Nykarleby. Barnfesten på Idrottsgården våren 1994 hade förutom sedvanligt program även gladiatortävling mellan kändisar, bl.a. deltog Craig Ramsay och Alexander Komarov [fotbollsspelare i NIK]. Börje Nygård var anlitad som speaker. I barnfesten 1998 vid högstadiet ingick filmförevisning, mete, ponnyridning, häst och släde, ishockeyskola m.m. Sommarlotterier ordnades -96 – -98 och inbringade varje år drygt 8000 mk. Lokala konstnärer som Reguel Lindén, Leif Strengell m.fl. bidrog med huvudvinster. Avdelningen har ofta funnits med på Föreningarnas sommarmarknad, sålt lotter, mätt blodtryck etc. Barndisco eller Halloween-party för lågstadiebarn har ordnats sedan -99.

Krisgruppen fick stöd vid starten 1995. Avdelningen kom 1999 med i vänverksamheten (i samarbete med församlingen) inspirerad av distriktets projekt "Guldkant". Ett bidrag 3600 mk gavs 1991 för trygghetstelefoner. Julfest för ensamma ordnades 1994. Sparvboet fick 1998 5000 mk för tv och video. En klädinsamling 1995 gav 120 säckar kläder. Även för s.k. Chernobylbarn som vistades på sommarläger i Nykarleby 1996 ordnades klädinsamling. Utdelning av s.k. EU-matpaket har funnits på programmet sedan 1996. Maj-Len Törnqvist har koordinerat arbetet, där även stadens socialarbetare medverkat. Åren 1998–2002 utdelades 880 kg vetemjöl, 520 kg makaroner, 830 kg havregryn, 470 kg knäckebröd m.m.

 

2000-talet

Som ordförande för avdelningen 2000–2002 fungerade Mikael Lönnbäck och innevarande år Anna-Stina Småros-Holmgård. 2001 hade avdelningen 183 medlemmar. FRK 125 år firades 2002 med en tolerans- och ljusfest och marsch till torget där även Nykarleby Manskör medverkade.

  

Helena Häggström o Boris Bränn som kändisinsamlare 2000.
Helena Häggström o Boris Bränn som kändisinsamlare 2000.

Krig och naturkatastrofer (jordbävningar, översvämningar) har föranlett nya insamlingar; Mocambique 2000 erhöll 5000 mk. Indien 2001 drygt 11.000 mk och Afghanistan 2002 400 euro. År 2000 firade hungerdagsinsamlingen 20 år och avdelningen hade utmanat företag och anlitat kändisinsamlare (Juthbacka teatergäng, Bo Kronqvist och Mats Nyby) och saldot blev ca 17.000 mk. Hungerdagen 2002 inbringade 3400 euro.

Sommarlotteri ordnades 2000, huvudvinsten hade donerats av Margit Aromäki och behållningen blev drygt 7000 mk. Barndiscon har tack vare företagssponsorer även gett vinst. Dans vid brandstationen arrangerades 2001 och 2002, med Cornelita, Jepokryddona, MAK Trio och egna City Släckers (Backlund, Enlund, Stenvik och Lönnbäck) som uppträdande. Första året lockade dansen 140 gäster. Behållningen 65.00 mk resp. 1.300 euro har gått till Taheva barnhem i Estland, vilket FRK distriktet även stöder.

Anna-Stina Småros-Holmgård gick år 2000 utbildningen till GFL och sedan har ett flertal FHJ-kurser hållits. Kurserna vid Mirka har gett positivt kassatillskott till avdelningen. FHJ-gruppen under ledning av Kim Stenvik aktiverades igen 2000, men medlemsflykt har nu äventyrat gruppens fortlevnad. Avdelningen erhöll 2001 olika info om droger och antidrog-arbete och deltog vid några tillfällen i patrullering på stan. Spec. läkare Kent Vikström höll vid vårmötet 2003 föredrag kring defibrillering och trombolys, två behandlingsformer som numera allt snabbare når patienten. Barnklubben var igen igång 2001–2002 och som dragare har fungerat elever från Kristliga Folkhögskolan. Vänverksamheten har samlat en skara på ca 40 vänner vilka besöker äldre och ensamma i hem och på anstalter. Avdelningen har bistått vid blodgivningstillfällen 1–2 ggr per år. Traditionen med julgåvor till barnfamiljer med speciella svårigheter har återupplivats 2000–02, stadens socialarbetare har valt ut mottagarna. Euroövergången gav impuls för myntinsamling 2002, tunnor fanns vid Torghallen och Nordea.

50 års jubileet går idag 6.9. 2003 av stapeln i Tullmagasinet vid Andra Sjön och flera som var aktiva på 50-talet finns med. För att locka folk ordnas en båtutställning och dans till tonerna av kovjokibandet Two Bad.


Historiken sammanställd i aug. 2003 av Mikael Lönnbäck (baserad på intervjuer, urklippsbok 1953–62, kassabok fr.o.m. 1963. Att notera är att enbart ett fåtal av styrelsens mötesprotokoll före 90-talet kunnat återfinnas.)Mikael Lönnbäck tillhandahöll.


Läs mer:
Redan under frihetskriget 1918 tycks det ha funnits Röda Kors-verksamhet i staden.
Fler föreningshistoriker.
(Inf. 2007-08-22, rev. 2021-03-14.)