Invigning av lekpark vid
Rummelbacken
1957

En trevlig lekplats

för barn invigdes i torsdags med fest och hornmusik. Ett glatt tåg drog på dagen genom staden. Det bestod av barn, en del bjärt utstyrda, och det leddes av en muntert pruttande hornorkester. Tåget gick till Rummelbacken, till den nya lekplatsen. Där hölls fest med övliga ingredienser och där hade man roligt för hela slanten.

Det är Röda Kors-avdelningen i staden, som tagit initiativet till lekplatsen och avdelningen har all heder av den. Där finns en kringgärdad lekplats för småbarn, gungor och sandhop för något större barn och Rummelbackens oländiga, men intressanta, terräng, sedan minnenas tid en uppskattad lekplats, ligger alldeles intill. De röda staketen och gungorna gör sig väl mot den gröna gräsmattan och den gula sanden. Dessutom ligger ju lekplatsen nära till men ändå skyddad för trafikens hotelser.

Festandet för lekplatsen fortsatte med fest för vuxna på Karleborg med program och dans. Bägge festerna samlade en intresserad publik.


Österbottniska Posten nr 22/1957.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2021-03-06.)


Foton

Bilder från invigningen av Röda Korsets lekpark vid Rummelbacken. Inger Engström, som spelade prins, berättade att Elsie Almqvist hade tråcklat in sonen Anders gymnastiktrikåer åt henne. När prinsen sen böjde sig ner för att kyssa Snövit sprack byxorna där bak. Bilens ägare var okänd ända tills Leif Westerlund hörde av sig i april 2009.1. Inger Engström och Elsa Englund på bilen.
Förstoring.
 

2. Alma Lund t.h.
Förstoring.

Ulf Sourander, Leif Westerlund, Sture Sund, Jan Fors, okänd, Olli Sirviö, Henrik och Jan Haglund.
3. På BMW: Ulf Sourander, Leif Westerlund, Sture Sund, Jan Fors, okänd, Olli Sirviö, Henrik och Jan Haglund. Till vänster f.d. stationshuset och i fonden f.d. lokstallet, som två år senare byggdes om till brandstation. Notera brädstaplarna!
Förstoring.


4. Hade svårigheter med att identifiera platsen p.g.a. diket, men då slog det mig att det måste vara här vid vägen som sneddade genom Rummelbacken. Forsbackas gård där seminarister bodde närmast och Mattssons gård vid korsningen Karleborgsgatan-Bangatan i vänsterkant. Uthuset i mitten brann samma sommar.
Förstoring.
 

5. Samma plats som ovan.
Förstoring.
 
Vid "Storstein".
6. Vid ”Storstein”.
Förstoring.
 
Stadsdir. Ernest Eklund t.v.
7. Stadsdirektör Ernest Eklund t.v. framför flyttblocket
Förstoring.
 
Stadsdir. Ernest Eklund t.v. dokt. Sven Almqvist t.h.
8. Stadsdirektör Ernest Eklund t.v. doktor Sven Almqvist t.h.
Förstoring.
 
Snövit Elsa Englund.
9. Snövit Elsa Englund.
 

Snövit Elsa Englund. Övre raden fr.v: Henrik Bergvall, Jan Fors. Nedre raden: Leif Westerlund, Sture Sund, Ulf Sourander och Jan Haglund.
10. Snövit Elsa Englund.
Övre raden fr.v: Henrik Bergvall, Jan Fors, okänd.
Nedre raden: Leif Westerlund, Sture Sund, Ulf Sourander och Jan Haglund.
Förstoring.


Foto: Holger Haglund.
Kolorering: Peter Gullback, 2021-03-09. Helt otroligt vad de blir bra ibland!
Elisabet Sund tillhandahöll.


Läs mer:
Rummelbacken av Erik Birck.
Finlands Röda Kors Nykarleby Avdelning Historik 1953–2003 av Mikael Lönnbäck.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2008-09-28, rev. 2024-02-17 .)