Föreningsväsen


föreningsväsen
. Finland har stundom kallats föreningarnas förlovade land. Antalet registrerade föreningar (jfr föreningsfrihet) var 1980 ca 99 000; årligen bildas flera tusen nya föreningar, men endast några hundra stryks ur registret. Flertalet fullvuxna personer i vårt land är medlemmar av åtminstone en förening.

Föreningslivet är till stor del uppdelat på språklig grund, så att enspråkigt finska och enspråkigt svenska föreningar med likartat ändamål verkar jämsides, men oberoende av varandra. På de flesta områden har dock, särskilt efter andra världskriget, vänskapliga och fruktbara kontakter knutits mellan de organisationer som har samma uppgift. I en del fall har man slutit sig samman i tvåspråkiga föreningar.

Föreningarnas verksamhet finansieras i första hand genom medlemsavgifter eller genom donationer från enskilda personer eller företag eller samfund. Flera föreningar bedöms dock vara till så stor allmän nytta, att staten och kommunerna ger dem betydande understöd. Av inkomsterna från tippningen och penninglotteriet går t.ex. en stor del till idrotts- och ungdomsarbetet samt till stöd för vetenskapen och konsten i form av understöd till föreningar verksamma på dessa områden. Föreningar inom folkhälsoarbetet understöds med penningautomatmedel. Kommunerna använder de andelar i Alkos vinst som enligt lag skall tillfalla dem bl.a. till att understödja ungdoms- och idrottsorganisationer.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer om föreningar och sammanslutningar

Om du känner till någon historik som inte finns med här, hör av dig! Historiken behöver inte vara tryckt. I brist på historik har artiklar ibland publicerats.

Kursiverad= Ströks ur föreningsregistret 2017.


Andelsringen
1904—1964 av Runar Nyholm.
Nykarleby Arbetareförening.
Nykarleby Bollklubb av Lars Pensar.
Nykarleby Centralantennandelslag 1972—1997.
Nykarleby Damkör av Paula Bonäs.
Föreningen Diktens Dag – in memoriam av Ull-Britt Gustafsson-Pensar.
Nykarleby  Djurskyddsförening av Einar Hedström.
Judoföreningen Enbukan av Lars Hedman
  Fabriks- och hantverksföreningen bildas av Erik Birck.
En Fiskevårdsförening för Nykarleby-nejden av Curt Segerstråle.
Föreningen Folkhälsan i Nykarleby med omnejd, Munsala och Jeppo. 10-årsberättelse 1922—1932 av Elisabet Backman.
Föreningen Folkhälsan i Nykarleby med omnejd, Munsala och Jeppo, 50 år 1922—1972 av Ture Granqvist.
Nykarleby Fotoklubb r.f.
Friförsamlingen av Einar Hedström.
Nykarleby Frivilliga brandkår av Erik Birck.
Nykarleby Fruntimmersförening: Kvinnlig filantropi i Nykarleby nu och förr av J. L. Birck.
Nykarleby-Jeppo Försäkringsförening 1881—1981 av Runar Nyholm.
Föreningen De Gamlas Hem i Nykarleby 1923—1963 av J. L. Birck.
  Garantiföreningen för Café Hyddan i Nykarleby r.f. [Kort presentation av Mitt i verkligheten. Dagcentret i Nykarleby 10 år.]

Nykarleby

Gillet i Helsingfors tillhandahållen av Mats Blomqvist.
Nykarleby Handelslag m. b. t. 1917—1959.
En Herrklubb i Nykarleby
Nykarlebynejdens Idrotts Förening
IF Minken 1975—1985 av Erik Stenwall.
IF Nykarlebynejden 30 år av John Strang och Raoul Carlstedt.
Nykarleby Idrottsklubb 70 år, 1917—1987 av Erik Stenwall.
Jaktlaget Fullträff. Ingen historik, men ett fotografi.
  Japan syföreningen
  Juthbacka teaterförening
Juthbacka Vänner i Juthbacka Jubileumsskrift av Ragnar Mannil.
Nykarleby-Nejdens Kennelförening r.f. 75 år. [2012]
  K. F. U. M.
Nykarleby kommuns understödsförening för förolyckade hästar och nötkreatur
Nykarleby –Vörå kretsen av Finlands svenska lärar- och lärarinneförening
  Kyrkans Ungdom i Nykarleby 100 år av
Nykarlebynejdens Krigsveteraner 1968—1998 av Nykarlebynejdens krigsveteraner.
Nykarleby Landtmannagille
Nykarleby Lions Club 1965—2005 av John Strang, Rolf Björkskog och Gustav Hofman.
Nykarleby Lions Club 1965 - 2015 av Rolf Björkskog, Gustav Hofman, Ulf Knutar och Markku Ranta.
Nykarleby Manskör r.f. 1934—1984 av Lars Edman.

Nykarleby

Marthadistriktsförbund r.f. Årberättelse 1975. Historik 1926—1976 av Helen Segerstam.

Nykarleby stads

Marthaförening 1926—1956 i Österbottniska Posten.

Nykarleby stads

Marthaförening 1926—2006 av Gun-Britt Nylund.
Nykarleby Missionsförsamling 1896—1986 av Eric Eriksson.

 

Motorbåtsklubb.
Nykarleby Nykterhetsförening 1886—1936 av Ture Granqvist.

Nykarleby

Nykterhetsförening samt övriga Nykterhetsföreningar av John Forsberg 1955

Nykarleby

Nykterhetsförening 1886—1986 av Pehr Tonberg.
Nykarleby -Oravais Hembygdsförening r.f.
Nykarleby Radioclub
Nykarleby Ridklubb r.f. 10-års historik av Anna-Lisa Blöth på föreningens webbplats.
Nykarleby Rotaryklubb
Finlands Röda Kors Nykarlebyavdelnings historik 1953—2003 av Mikael Lönnbäck.
Nykarleby Schackklubb fanns åtminstone 1920.

 

Scouter av Jorma Metso och Lars Pensar.

 

Segelsällskapet Ägir i Österbottniska Posten.
Nykarleby Sjömansmissionsföreningen i Nykarleby av Ester Fougstedt.

Nykarleby

Skogsvårdsförening r.f. 1936—1986 utgiven av Nykarleby skogsvårdsförening.
Nykarleby Skyddskårs verksamhet och dess insats i frihetskriget, avgiven till årsmötet den 24 februari 1919.
Nykarleby Snickeriförening 2011
Nykarleby Sportfiskares sammanträde 1956.
Nykarleby Stråkorkester 1970—1995 av Pehr Tonberg.
  Svenska folkbildningens vänner. 1909
Svenska Klubben av Lars Pensar.
Sångföreningen på 1850—1860-talet av Erik Birck.
Nykarlebynejdens Sång- och musikförbund 50 år av Karin Ahlstrand m.fl.
Nykarleby Sällskapsklubb
Nykarlebynejdens Sändaramatörer r.f. av Alf Blomqvist.
Torsdagssällskapet av Erik Birck.
Nykarlebynejdens ungdomsföreningars samarbetsorgan
Kovjoki Ungdomsförening 1903—1933. En minnesskrift av Emil Kjellberg.
Juthas Ungdomsförenings verksamhet under åren 1906—1961 av Forsby-Ytterjeppo hembygdsförening.
Ungdomsrörelsen i Svenska Österbotten 1888—1938.
50 år Samfundet Finland-Sovjetunionen, Nykarleby avdelning r.f. 1944—1974—1994.
*     *     *


I januari–februari 2017 avregistrerade PRS cirka 36 000 icke-verksamma föreningar. De utrensade föreningarna är sådana vars senaste anmälningar till PRS har lämnats in år 1995 eller tidigare. Förutom nedanstående med hemort Nykarleby ströks också SUNDBY-NYKARLEBY HAMNARBETARE R.F. med hemort Pedersöre. Att Nykarleby-nejdens sång- och musikförbund r.f. och kanske Tredje Ungdomsringen r.f. strök med måste ha varit ett misstag. Vid behov kunde föreningar återaktiveras.
 
 
FÖRENINGEN JUTHBACKA VÄNNER R.F.
Hälsa & Miljö rf
JUTHAS UNGDOMSFÖRENING R.F.
Nykarleby Fotoklubb r.f.
[Sorgligt!]
Nykarleby Hälsoklubb r.f.
NYKARLEBY METALL- OCH ELEKTRICITETS FACKAVDELNING R.F.
Nykarleby motorklubb r.f.
Nykarleby Radio Club r.f.
Nykarleby Ranglers Ny Ranglers rf
NYKARLEBY SPEJARFLICKOR R.F.
NYKARLEBYNEJDENS KONSTITUTIONELLA R.F.
Nykarleby-nejdens sång- och musikförbund r.f.
SEMESTERFÖRENINGEN OSTROBOTNIA-CANARIA R.F.
     [Bror Sandström var eldsjäl.]
Suomen Kansan Demokraattisen Liiton Uudenkaarlepyyn Työväenyhdistys r.y.
SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN UUDENKAARLEPYYN OSASTO R.Y.
Team-NIK rf
Tennisklubben Smash r.f.
Tredje Ungdomsringen r.f.
UUDENKAARLEPYYN UURASTAJAT R.Y.
     [Grovarbetare?]
Ytterjeppo Lantmannagille rf

(Inf. 2020-09-04.)


Läs mer:
Föreningsväsen i kapitlet Kulturella förhållanden i Nykarleby provinsialläkardistrikt. En 50-års berättelse 1870—1920 av Woldemar Backman.
     Föreningar och sammanslutningar av Einar Hedström. (Nykarleby djurskyddsförening, Hantverksföreningen, Nykterhetsföreningen, Friförsamlingen, Segelsällskapet Ägir, Torsdagssällskapet och Nykarleby frivilliga brandkår.)
(Inf. 2005-03-18, rev. 2024-03-09 .)