Nykarleby församling
Oy Karment Ab
Lindskogs snickeri

Kvarnvägen 27Några milstolpar

 • 1962 grundades Lindskogs snickeri av Fride Lindskog från Nedervetill. Han bodde i Kovjoki innan han flyttade till Nykarleby. Fride arbetade med Rolf Högdahl på ett litet snickeri i Kovjoki, som fanns 1955 men ej längre. Mauritz Nylund byggde snickeriet som i dag finns i Kovjoki. Fride och Rolf började jobba på Bennäs Husprodukt, som ägdes av Gösta Sundkvist.
 • 1963 i augusti flyttade Fride till eget snickeri, den vänstra delen på bilden nedan.
 • 1960-talets anställda: Sverre Sjöblom (1962–69) och Olof Skrivfars.
 • 1974 anställdes svärsonen Anders Åbro. Då var Leif Renvaktar och Hans Blomqvist redan anställda.
 • Vid 1970-talets slut tillbyggdes den högra delen på bilden nedan. Tillbyggnaden var lagerutrymme för plywoodskivor, bänkskivor, stora laminatskivor, skivor med olika ådringar för köksluckor och garderobsdörrar.
 • 1984 tog Anders Åbro över.
 • 1987 utbjöds snickeriet till försäljning för det var dåligt med beställningar p.g.a. lågkonjunkturen inom pälsindustrin.
 • 1987 hyrde Cay Kronqvist snickeriet en kort tid för Ab Karment Oy, ett företag som tillverkade fönster. Under högkonjunkturen strax före laman var det extremt långa leveranstider på fönstersnickerier, så det var starkt bidragande orsak till uppstarten. Ganska snart köpte Karment maskinerna och flyttade dem till f.d. Gyllenbergs i Forsby. Den verksamheten lades sedan ner under ”laman” pga dålig lönsamhet/omodärn utrustning. Företaget kom till användning och är idag ett litet fastigetsbolag som äger ”Souranders hus”.
 • 1990 köptes lokalen av Nykarleby församling för att användas som lager och verkstad för de maskiner och redskap som behövs för gravgården och andra yttre områden, eftersom man blivit av med det i samband med prästgårdsförsäljningen.
 • 1993 inledde församlingen terapiverksamhet och återanskaffade fler snickerimaskiner.
 • 2000 hade Arbis en kurs i instrumentrenovering.
 • 2011 använde Nykarleby snickeriförening r.f. snickeriet.
 • 2020 träffas församlingens scouter i lokalen.Fride Lindskog 1963.
Anders och Eivor Åbro tillhandahöll.F.d. Lindskogs snickeri har i stort sett sett likadant ut sen det stod färdigt 1963, så när som på tillbygganden till höger från slutet av 1970-talet och porten på gaveln som är utförd av församlingen. Fasad mot Kvarnvägen i juli 2016. Förstoring.

   
   

Artiklar

 
Då vi flyttat 1963
Annonser 1976 1981 1983
Åbro säljer snickeriet 1987
Förslag att församlingen köper 1990
Beslut att församlingen köper 1990
Terapi för arbetslösa i nedlagt Nkby-snickeri 1993
Verkstad för arbetslösa 1994
Arbiskurs 2000

Snickarglädje att beundra

2011Då vi flyttat

är vårt telefonnummer härefter
20 165

kl. 8—17
         LINDSKOGS SNICKERI
         Nykarleby


Jakobstads Tidning den 16 augusti 1963.
(Inf. 2020-11-16.)


*     *     *


 
1976   1983
   
  1981  


Jakobstads Tidning den 7 februari 1976, 14 mars 1981 och 20 november 1983.
(Inf. 2020-11-16.)


*     *     *

Åbro säljer
snickeriet

     Anders Åbro, ägare till Lindskogs snickeri i Nykarleby vill sälja sin rörelse till högstbjudande.
     — Det har blivit för tungt, det krävs bl.a. moderniseringar och nyanställningar, så jag planerar att sluta helt, säger han.

     Han tog över snickeriet efter sin svärfar 1984, men har varit verksam där sedan 1974.

     Själva snickeribyggnaden på Kvarnvägen är ca 300 kvm. Lindskogs snickeri har mest tillverkat måttbeställda artiklar såsom köksinredningar, dörrar, fönster, o.s.v.


Jakobstads Tidning den 7 oktober 1987. ”till högstbjudande” var lite felformulerat. Till salu var det riktiga.
(Inf. 2020-11-16.)


*     *     *

Pensionsavgifter ökar utgifterna

Lönebasering dyr
för församlingar

— — —Kyrkofullmäktige i Nykarleby församling skall i kväll förutom budgeten ta ställning till om man skall köpa in f.d. Lindskogs snickeri.


Några större kapitalinvesteringar gör församlingen inte enligt budgetförslaget. En halv miljon mk finns reserverat för kyrkorenoveringen. Det beloppet utökas med de anslag som inte använts i år.

Följande steg i renoveringen är att korta av kyrkbänkarna så att man får en gång intill väggen. Enligt planerna skall det göras i vinter.

Under nästa år hoppas man också kunna påbörja arbetet med taket. Det är fortfarande öppet om man skall reparera plåttaket eller satsa på ett nytt koppartak. Brädfodringen står i tur 1993.

Kyrkrenoveringen var till en början planerad att göras på tre år. Nu drar man ut på projektet till fem år. Hittills har en tredjedel av renoveringsarbetet utförts.

Den första november beslöt kyrkostyrelsen bevilja församlingen ett understöd på 330.000 mk och ett lån på 400.000 mk för renoveringen. Församlingen hade ansökt om sammanlagt 773.000[?] mk.

Kyrkrenoveringen finansieras långt av försäljning av skog och tomter. I år har försäljningar gett inkomster på närmare en miljon mark. Enligt förslaget till fullmäktige skall 150.000 av detta gå till inköp av f.d. Lindskogs snickeri.

I och med försäljningen av prästgården blev församlingen utan garage för sin traktor och redskap. Samtidigt blev också missionsstugan [som fanns i drängstugan och småningon flyttade in i karderiet.] utan utrymme. Detta vill man råda bot på.

— Snickeriet är dyrt om man ser det endast som traktorgarage, säger Grönroos. Men priset är skäligt om man ser till det andra som kan göras i fastigheten.

Församlingen har en nystartad mopedklubb som blivit populär. Den har hittills samlats i ett privat utrymme som blivit för trångt. Mopedklubben är en av de verksamhetsformer som kan flyttas till fastigheten.

Lindskogs snickeri har 240 [?] kvm varmutrymme och 50 kvm kallager. Priset har halverats sedan fastigheten kom till salu.


Johan Sandberg, Jakobstads Tidning den den 27 november 1990.
(Inf. 2020-11-16.)


*     *     *

Gammal målningsmetod
förlänger kyrktakets liv?

— — —

Fullmäktige beslöt också köpa in f.d. Lindskogs snickeri för 150.000 mk. 700.000 mk som blivit över från årets anslag för kyrkorenoveringen överfördes till nästa år.

Församlingen kommer ta upp frågan om en förstoring av parkeringsplatsen vid begravningsplatsen till ny diskussion med staden. Det förutsätter att staden ändrar sträckningen av Åminnevägen.


Johan Sandberg, Jakobstads Tidning den den 27 november 1990.
(Inf. 2020-11-16.)


*     *     *

Terapi för arbetslösa
i nedlagt Nkby-snickeri

Nästa vecka inleder Nykarleby församling ett första försök med aktiviteter för arbetslösa. Det gamla snickeri som församlingen äger kommer väl till pass, och man har också lyckats engagera sakkunnig arbetsledning.


–  Gamla Lindskogs snickeri köptes av församlingen för att fungera som lager för och verkstad för de maskiner och redskap som behövs för gravgården och andra yttre områden, berättar kaplan Lars-Johan Sandvik.

Utrymmena har delvis använts som snickeri, för kyrkorenoveringen anskaffades bl.a. en planhyvel.

– Vi ser det som ett meningsfullt att kunna utnyttja utrymmena och maskiner för arbetslösa. Kostnaderna ska hållas låga och det lär nog dyka upp goda förslag till produkter som kan tillverkas här, fortsätter Sandvik.

Som arbetsledare ställer Jarl Strand upp. Han är själv arbetslös snickare efter 28 år på Westwood. Kyrkvaktmästaren Algot Nylund ställer också upp för att bl.a. hålla maskinerna i skick. Maskinparken har kunnat utökas med en prima klyvsåg, utlånad från just Westwood. Från folkhögskolan har man också fått en maskin, en antik kapcirkel som fortfarande fyller sin funktion.Den sju-uddiga Nykarlebystjärnan blir första projekt i församlingens terapiverkstad för arbetslösa. Fr.v. Algot Nylund, Jarl Strand och Lars Johan Sandvik
.


Avsikten är att samla arbetslösa en eftermiddag i veckan med början nu inkommande onsdag klockan 13.

– Finns det behov kan vi dra flera grupper, men vi riktar oss uttryckligen till arbetslösa. Vem vet, kanske vi senare kan följa upp detta med en grupp för pigga pensionärer, konstaterar Sandvik.

Första projektet blir att tillverka Nykarlebystjärnor till julen. Man har fått tag på en stomme till den sju-uddiga stjärnan och utgående från den får var och en jobba fram egna stjärnor.

– Församlingen serverar kaffe, vi har också fått löfte om spillvirke från olika fabriker, så deltagarna själva behöver inte satsa mer än elutrustning och papper till stjärnorna, konstaterar Jucka Sandvik. [Jukka skulle jag ha skrivit ...]


Bertel Widjeskog, Jakobstads Tidning den 6 november 1993.
(Inf. 2020-11-16.)


*     *     *

Verkstad för arbetslösa

Måndagen den 20 februari kl. 13 startar för vårterminens del i Nykarleby församlings traktorgarage på Kvarnvägen, det f.d. Lindskogska snickeriet, verksamhet för arbetslösa, förtidspensionerade eller annars daglediga under Jarl Strands sakkunniga arbetsledning.


Tanken vid den första samlingen är att litet fundera över vilka ”produkter” man kunde satsa på, t.ex. utsirade ställningar för postlådor, fågelbräden o.s.v. Medel till material, virke m.m. finns hos församlingen. Staden kommer såsom tidigare med vad gäller kostnaderna för kaffeservering.

Hittills har ett tiotal personer varit med i verksamheten, dock just inte kvinnor. Nu önskar man att också dessa vågar komma med. Det är viktigt att få dryfta olika frågor tillsammans, få träffa andra ”likatänkande” och utbyta åsikter.


H B-a, Jakobstads Tidning den 19 februari 1994.
(Inf. 2020-11-16.)


*     *     *

Rivstart för Nykarlebykroppar

— — —

Renovera instrument är en ny kurs som sker i f.d. Lindskogs snickeri.

— — —Britt Sund, Jakobstads Tidning den 25 augusti 2000.
(Inf. 2020-11-16.)


*     *     *

Snickarglädje att beundra

»I Stadsbibliotekets skyltfönster har Nykarleby snickeriförening r.f. ställt ut sina snickeriarbeten fram till den 24 maj. Passa på att beundra utställningen som visar en del av de arbeten som framställts under vinterhalvåret!
     Nykarleby snickeriförening är en förening för snickarglada pensionärer. Man samlas klockan 9–14 under vinterhalvåret i före detta Fride Lindskogs snickeri som Nykarleby församling numera äger. Medlemmarna sysslar med olika snickeriarbeten, men den sociala samvaron kring kaffekoppen är också viktig. Snickeri- och reparationsarbeten mottas också till det facila priset av 10 euro per timme.
     Utställare är Kurt Backman, Gösta Forsgård, Helge Hedman, Lars Johnson, Algot Nylund, C-J Palm, Bertel Renvall och P-E Segervall.


Catrin Wiik, Nykarleby stadsbibliotek, Jakobstads Tidning den 13 maj 2011.


Läs mer:
Föreningar.
(Inf. 2020-11-16.)Margite Enlund tillhandahöll artiklar.
Anders och Eivor Åbro bidrog med fakta.


Läs mer:
Lindskogs snickeri i Finlands handel och industri 1971.
Räkningsblankett.
Företagen på Kampen.
Nykarlebyvyer på Instagram.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2020-11-16, rev. 2023-11-08 .)