Nykarleby
Skogsvårdsförening r.f.

1936—1986


[Publicerades som följetong augusti–oktober 2005.]


Innehåll
Förord 2
Skogsvårdsföreningarnas tillkomst, Boris Mattsson 5
Övergång från Skogsägareförening till Skogsvårdsförening 5
Plock ur föreningens protokollsbok 6
Ernst Smeds 11
Gunnar Frostdahl 15
Skogsvårdsarbeten 18
Stämplingsarbeten 19
Händelser och beslut som påverkat verksamheten, 20
Granskär och Djupsten — tvenne betydelsefulla skogsodlingsföretag 22
Granskär 24
Djupsten och Leppun 27
Kort historik om flottning, transportering och uppläggning av virke 30
Kort historik om Nykarleby stads skogar (Donationsjordar)
32
Skogsfärdighetstävlingarna, Karl-Erik Ahlskog 34
Nykarleby vann 35
Forsby—Kyrkoby nyskifte, Boris Mattsson 36
Älgproblemet 38
Skogsförbättringsarbeten 39
Slutord 41
Kovjoki Såg 42
Annonser 42


Nykarleby Skogsvårdsförening (1986) Nykarleby Skogsvårdsförening r.f. 1936—1986.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Mer om flottning.
Fler föreningshistoriker.

Från och med början av 2009 sammanslogs Nykarleby Skogsvårdsförenings med Korsnäs, Kristinestad, Malax, Norrskog, Nykarleby, Pörtom, Söderskog, Terjärv, Vörå-Maxmo och Övermarktill Österbottens skogsvårdsförening. Däri verkar alla föreningar förutom Jeppo ingå!
(Inf. 2005-08-23, rev. 2022-01-05 .)