Josef Herler 1886—1968


Josef Herler.Herler, Josef (f. 21/2 1886 Nkby, d. där 4/4 1968), bokhandlare och skådespelare. H. utbildade sig vid Ateneum, genomgick Svenska teaterns elevskola 1910—12 och turnerade några år med Svenska inhemska teatern i Åbo. Han innehade från 1907 en bokhandel i hemstaden, där han skapade Nykarleby museum. H. verkade som talpedagog vid Nykarleby seminarium och utsågs till teaterinstruktör för de svenskösterbottniska ungdomsföreningarna; för vilka han satte upp ca 250 pjäser. Han var en färgstark person och en central gestalt i svenskösterbottniskt kulturliv.


Uppslagsverket Finland (1982). Foto från uppsättning av Valborgsmässoaftonen.Josef Herler på Kyrkogatan.
Josef Herler på Kyrkogatan.
Foto: Runar Söderlund.
Adèle Broman tillhandahöll.
(Inf. 2007-09-11.)

 

Josef Herler på Kyrkogatan.
Josef Herler på Brostugutrappan. Förstoring.
Foto: Holger Haglund.
(Inf. 2010-12-27.)


Läs mer:
Notis om bokhandelsköp. 1908
Sånger av Ester Larsson distribuerades av Josef Herlers Bokhandel. 1917
Regissör av Fågel Blå. 1919
På besök i finländska hem. Hos bokhandlare Josef Herler i Nykarleby av Zéro. 1926
Nykarleby sockenshembygdsdräkter. 1926
Fotbollsdomare. 1934
? (”Femtioårsintervju”). 1936
Porträtt målat av George von Swetlik.
Josef Herler 60 år av Sven Adolf Berger. 1946
Herlerska gården. 1946
Herler i Skaldernas och älvens stad sorgligt torrlagd i höst av Benedict Zilliacus och Henrik Tikkanen. 1951
Intervju i Turistliv i Finland. 1952
Herler i Suomen pienin kaupunki Uusikaarlepyy. 1953
Herler i Suomen pienin kaupunki av Rauno Pankola. 1958
55 år sedan Josef Herler debuterade, nu huvudrollen i Swedenhielms i Österbottniska Posten. 1959
Herler i Idyllen vid älven 1961.
Josef Herler 80 år i Österbottniska Posten. 1966
Österbottens första ”popartist” saluteras av flera generationer av S-man. 1966
Josef Herler berättar om sin barndoms jular för Wava Stürmer. Samtalet och samtalet nedskrivet.
Minnesruna i SFV-kalender. 1968
Ett gammalt troll. 1975.
Minnestavla. 1977
Herler omnämnd i dikten Seminarister av Axel Lindholm. 1979
Mer om bokhandlar av Erik Birck. 1988
Josef Herler i Eldsjälar, i Ungdomsföreningarnas teatervärld av Alf Snellman. 2006
Josef Herler — kulturbärare och teatermänniska av Fjalar Zittra. 1994
Josef Herlers bokhandel — en kulturens högborg av Folke Holmström. 2003
Josef Herlers rekvisitamagasin av Folke Holmström. 2003
Josef Herler i Mormor berättar, minnen och traditioner av Linn Nystedt. 2008
På trappan av Gunn Pipping. 2009.
Presentation av Josef Herler och hans museum av Anna-Maria von Schantz och Bo Kronqvist.
Herler i Nykarleby i backspegeln av Anita Wikman. 2013
Farbrorn i dörren vid Bokhandeln av Lars Pensar. 2013
Ant han dansa.
Bryggeriet och stadskvarnen.

Ester Standertskjöld (1946) SFV:s kalender.
Sven-Olof Högnäs (1960) Jakobstads Tidning: Mannen som skapade svensk amatörteater i Österbotten.

Målningar av Herler:
- Bryggeriet, Stadskvarnen m.m.
- Kuddnäs.
- Grisselören 1.
- Grisselören 2.
- Nykarlebystjärna.
- Nätören/Grisselören.

Alla sidor där Herler nämns.
(Rev. 2024-02-10 .)