Frilunds eller Salemförsamlingens gård 1996


Grev Tottgatan 13–17, mellan Mathesius- och Karleborgsgatan, mot ostsydost.
Foto: Lars Pensar den 13/10 1996.


På tal om Hulda Ahlström, så var det hon som hade den lilla gården på tomt 102 nedanför Alfons Marklund. Efter hennes död 1955 stod den länge tom tills ett par Frilund från Grundön (?) förvärvade den. De tillhörde Salemförsamlingen, som också ärvde den. Sen stod gården tom igen tills den revs för fyra år sen [1999]. Men, titta efter vilken gård Hulda byggde efter sin Amerika-vistelse!”


Lars Pensar tillhandahöll och kommenterade.


Kjell och Mikaela Rudnäs byggde huset som i dag står på tomten. I huset längst bort, som har en typisk 70-tals fasad med mineritskivor och Valtti-impregnerad träpanel på gavelspetsarna, bodde Einar och Dagny Hedström. För mig obekant vem som ägde den på sextiotalet, men i början av 70-talet tog Prevex-ingenjören K. Sundqvist över och renoverade sedan slutet på nittiotalet ägs den av fotograf Gustaf Sandström.
(Inf. 2003-02-15.)

(REv. 2023-05-10 )