Konrad Öhmans gård 19??


Konrad Öhman med familj har kaffekalas utanför huset på Bangatan 3. Förstoring.


Huset ur nästan samma vinkel i april 2009.
Huset ur nästan samma vinkel i april 2009. Tidigare ägaren postiljonen Kaj Österberg dog som 50-åring omkring år 2000. Förstoring.
Foto: Elisabet Sund.Elisabet Sund tillhandahöll.

 

*          *          *


Konrad Öhman figurerar i några sammanhang:

R. Olson Seminarieverkmästaren Konrad Öhman * 24/9 1861 † 27/5 1936
Hustrun Edla Lovisa * 20/9 1857 † 19/3 1934
E. Hedström [ca 1890] ... för i ett rum stod Konrad Öhman och högg för hand ...
J. L. Birck [ca 1895?] Sönerna Konrad, finmekanikern, och Fritz, målare var även utflugna ur glasmästarhemmet ...
E. Birck ... 1910 Konrad Öhman, Velocipedaffär.
K. J. Hagfors ...1911, då mekanikern Konrad Öhman, född 1862[?], blev vid höstterminens början först vikarie och sedermera ordinarie verkmästare i metallslöjd.
I. Luoma [ca 1920?] ... medan järndelarna smiddes av dåvarande metallslöjdläraren Konrad Öhman.


(Inf. 2009-04-15, rev. 2022-03-07 .)